Effekt av finasterid på sexuell funktion utreds

Läkemedelsverket utreder nu om läkemedlet Propecia, som innehåller finasterid i lågdos och används mot håravfall, kan ge bestående nedsatt sexuell funktion.

11 dec 2006, kl 12:55
0

Efter att myndigheten uppmärksammats på rapporter om nedsatt sexuell funktion även efter avslutad behandling, har Läkemedelsverket nu begärt in en sammanställning av biverkningsrapporter från tillverkaren av Propecia, MSD.


Biverkningen nedsatt sexuell funktion är känd och beskriven i läkemedlets produktresumé, men rubricerad som mindre vanlig. I samband med godkännandet fanns dock inga uppgifter om kvarstående problem i dokumentationen, skriver Läkemedelsverket på sin hemsida.