Annons

Diklofenak kan dras in från dansk detaljhandel

Danska läkemedelsverket utreder om man ska dra in försäljningen av smärtillande medel med diklofenak från detaljhandeln. Skälet är en studie som visar att substansen ökar risken för blodpropp även hos friska.

21 nov 2008, kl 14:56
0

Nyligen publicerades en dansk registerstudie som visar ökad risk för död eller blodpropp i hjärtat vid användning av diklofenak (Voltaren).
Studien omfattar en miljon danskar som var i genomsnitt 40 år och använt läkemedlet i snitt två till tre veckor och som inte behandlades för någon hjärtsjukdom.

Registerstudien
omfattar förutom diklofenak, läkemedel med substanserna ibuprofen, naproxen, eller Cox-2 hämmarna rofecoxib eller celecoxib.

Att man i studien
fann en signifikant ökad risk för Cox-2 hämmare var väntat, däremot finner det danska läkemedelsverket det mer överraskande att det också fanns en ökad hjärtkärl-risk för diklofenak och i mindre grad för ibuprofen. För naproxen sågs ingen förhöjd risk.
Ju högre doser ju större var risken för hjärtkärl-händelser, men forskarna fann också en signifikant ökning för död eller blodpropp vid lägre doser av diklofenak. Resultatet från studien har nu lämnats till den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP.

Samtidigt funderar
 myndigheten på om läkemedel med diklofenak fortsatt ska få säljas i detaljhandeln.
? Vi utreder det nu. Det finns inte något som tyder på att det är farligt att ta det här läkemedlet akut, däremot ökar risken efter ett par veckors användning, säger Steffen Thirstrup överläkare vid den danska läkemedelsmyndigheten, till Berlinske Tidene.
Istället för att dra in läkemedlet från detaljhandeln kan resultatet bli utökad information.
? Det är viktigt att vi inte gör något förhastat på grund av en studie, även om det är en bra och grundlig undersökning.

Även om
den relativa risken för hjärkärl-händelse ökade med upp till tre gånger vid användning av diklofenak är den absoluta risken att drabbas liten. På 1000 personår räknar man med 77 fall.
¬ Så om jag var rökare och använde diklofenak skulle jag i första hand sluta med cigaretterna, säger Steffen Thistrup till tidningen.