?Det ska inte märkas om jag slutar?

Han är klinisk farmakolog, infektionsläkare, ordförande i läkemedelskommittén i Östergötland ? och mellanbarn. När Mikael Hoffmann nu tar över som chef för Nätverk för läkemedelsepidemiologi, Nepi, är målet att stiftelsen ska leva upp till sitt namn. Det är nätverket som ska stå i centrum, inte chefen.

24 maj 2007, kl 15:17
0

Varför behövs Nepi?
? Det finns idag många olika aktörer inom området läkemedel och läkemedelsuppföljning. Dessa har olika uppdrag och bakgrund och olika definitioner på vad området läkemedelsuppföljning egentligen innebär. Nepi kan hjälpa de här parterna att komma överens om spelregler och få kontakt med varandra. Området växer dessutom snabbt och det kommer in många nya människor som inte har en historik kring vad som är gjort, vad som görs, vilka fallgropar som finns och hur man skall arbeta inom det här området. Där kan ett bra nätverk vara till stor hjälp.

Vilka aktörer är det du tänker på framförallt?
? Jag tänker på den verksamhet som sker inom sjukvården, apoteken, universitetsvärlden, läkemedelsföretagen och myndigheter.

Nepi har hittills varit verksamt inom tre områden, läkemedelsinformation, läkemedelsepidemiologi och läkemedelsekonomi. Du har sagt att ni nu ska fokusera på läkemedelsepidemiologi. Varför?
? Redan i namnet så framkommer det att det är läkemedelsepidemiologi som är huvuduppdraget. Det som har hänt under de här tolv åren som Nepi funnits är att det inom områdena läkemedelsinformation och läkemedelsekonomi tillkommit andra starka aktörer och då verkar det rimligt att framöver satsa på läkemedelsepidemiologin. 
? Sen ska vi också fokusera mer på nätverket. Ett nätverk handlar ju inte bara om enstaka individer, det handlar om att bygga på organisationsnivå. Vi vill få organisationer och personer som arbetar med läkemedelsuppföljning i vid bemärkelse att på något sätt samverka med Nepi. Det ska inte bara vara ett nätverk för de som är intresserade, utan mer för de funktioner som arbetar inom området. Annars kommer vi bara träffa bekantas bekanta.

Vad är det som behöver utvecklas inom området läkedelsepidemiologi?
? Jag tror att den forskning som görs inom den akademiska disciplinen läkemedelsepidemiologi har mycket att vinna på att samarbeta mer med allmän epidemiologisk forskning och registerforskning. Vi ser också att frågan om läkemedelsuppföljning lyfts allt mer inom vården, och en hel del uppföljning som blir allt mer avancerad görs inom vården. Därför kommer det krävas mer kunskaper om området inom vården än vad det gjort tidigare och då är det bra om den verksamheten kan dra nytta av akademins kunskaper och erfarenheter.

Om nu läkemedelsepidemiologi är ett så viktigt ämne, varför finns det då så dåliga kunskaper i ämnet i vården?
? Vården har inte byggt upp läkemedelsepidemiologi som område. Ställ dig på ett landstingskansli och säg läkemedelsuppföljning och folk tänker nog i stor utsträckning på kostnadsökningen i läkemedelsförmånen. Man tänker inte tillräckligt på nytta och risker med läkemedel eller kostnadseffektivitet. Och det beror i sin tur på att vården har för dåliga verktygslådor för att analysera de här frågorna. Om det enda verktyg jag har är en hammare så tenderar jag att se problemen som spikar. Om man går in i de här frågeställningarna med läkemedelsstatistik som verktyg, så blir det lätt att man fokuserar på det som är enkelt mätbart, till exempel kostnader. Det är svårare att mäta ökad vårdnytta.

När förstod du själv vikten av läkemedelsepidemiologi?
? Jag har aldrig förstått vikten egentligen, jag har bara tyckt att det är förbaskat roligt och relevant.
Hur kommer det märkas att Nepi styr om?
? Jag hoppas att det mest tydliga blir att man ska upptäcka att man har fler samtalspartners mellan landsting och akademi, utan att nödvändigtvis koppla det till Nepi.

Ni firar ju tolv år i år, hur upplever du att synen är på Nepi från industrin, akademin och politiker?
? Jag tror att Nepi som stiftelse har fått ta stryk för att man varit en väldigt ensam röst. Det har inte funnits någon annan tydlig avsändare med frågor som kritiskt ifrågasätter hur vi använder läkemedel. Nu ställer vården också de här frågorna och då blir det lite lättare. Samtidigt tror jag att man varit överens, till och med från industrin, om att de här rösterna har varit viktiga.

Hur kommer avregleringen av apoteksmonopolet påverka Nepi?
? Nepi är ju en stiftelse med två stiftare varav en är Apoteket AB, så det är klart att det är betydelsefullt för oss om en av stiftarna får en förändrad organisation.
? Men oavsett hur man går fram här så kommer det bli ett ökat behov av samordning. Om du tänker till exempel på läkemedelsmarknaden så har ju Apoteket genom sina rapporter setts som en viktig uttolkare av vad som hänt på läkemedelsområdet. De sista åren har det urholkats, eftersom apoteksmonopolet har ifrågasatts, men tidigare var de en tung röst. Och jag är övertygad om att det behövs någon typ av organisation som kan se brett på frågorna utan något direkt egenintresse. Och som belyser andra aspekter än vad myndigheterna måste göra.

Är du för eller emot avregleringen?
? Jag är kluven. Jag tycker att det är felaktigt att i en utredning utgå ifrån att vi ska avveckla apoteksmonopolet, den bör istället utgå från nytta, risker och besparingar med en avreglering och väga mot nytta, risker med att behålla monopolet. Tidigare har man velat skydda apoteksmonopolet, nu vill man avskaffa det. Båda positionerna utgår mer från politiska ställningstagandet än från en klarsynt analys av vad som är bra för vården och samhället. Jag hade gärna sett en förutsättningslös utredning som ställer frågan vilket som är bäst, att ha det eller inte.
? Jag tror att oavsett vad man gör med Apoteket, så kommer man märka att vissa funktioner försvinner som Apoteket har haft fast det inte varit uttalat i någon bolagsordning.
? Den ordning och den samlade läkemedelsstatstik som vi har i det här landet till exempel, den har inte skadats av monopolet. Tvärt om. Men det innebär inte att monopolet behövs framöver.

Vilka egenskaper har du som gör dig till en bra ledare för Nepi?
? Eftersom det är nätverket som ska bli centralt i verksamheten så är det bra att jag har ett brett kontaktnät bland både läkare och apotekare, och också bland landsting, landstingsledningar och industrin. Jag är ett mellanbarn och det kanske märks litegrann i det här perspektivet också. Det handlar om att få folk att se den minsta gemensamma nämnaren i de frågeställningar som är aktuella.

Har du någon akilleshäl?
? Jag brukar säga att gud har skapat oss med två öron och en mun, och han hade väl ett syfte med det. Lyssna dubbelt så mycket som du talar och det kämpar jag lite med. Jag har inte svårt för att lyssna, men tyvärr har jag kanske allt för lätt för att prata. 

Du skrev din avhandling förra året om hur begreppet risk förmedlas mellan läkare och patient, hur kom du in på det ämnet?
? Det var en frågeställning som överbryggade två viktiga områden som jag sysslat med tidigare, och så upptäckte jag att det var relevant inom många områden. Därför var det roligt att göra det här, jag kunde samtala med folk, även icke-medicinare, och få synpunkter och idéer.

Vad var den viktigaste slutsatsen?
? En slutsats som jag tycker är relevant för det jag ska syssla med nu är att risker ofta är enklare att beskriva än nyttor. Risker förknippar vi ofta med de där hemska utfallen, folk dör eller får allvarliga reaktioner, och det är lätt att se i uppföljningen. Men nyttan, att någon mår bättre eller inte drabbades, det är svårt att följa. Det är väl något att tänka på när det gäller läkemedelsepidemiologi, att den akademiska disciplinen kanske handlat mer om biverkningar än nyttan. Där kanske man borde tippa balansen lite så att man forskar mer på läkemedlens positiva effekter. 

Vilka är de viktigaste sakerna som Nepi har gjort hittills?
? De har gjort mycket. Nepi har lyckats tydliggöra betydelsen av läkemedel i sjukvården. Och jag skulle vilja gå så långt som att säga att Nepi och Arne Melander har genom vissa aktiviteter starkt bidragit till att faktiskt skapa en bild av att man kan diskutera och ifrågasätta saker inom läkemedelsbehandlingar som vi annars lätt tar för givet. Det finns skillnader i vården som inte går att förklara, vi som patienter behandlas olika beroende på vår bakgrund och var vi bor.

Vilka kommer bli de viktigaste sakerna som Nepi gör under din tid?
? Jag tror inte att det kommer vara något som Nepi gör utan vad Nepi blir, att det blir ett nätverk. Att det består av många och att det inte märks om jag slutar. n

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng