Annons

Det måste anges att man upphör med fortsatt antydan

Anmäld: PharmaciaAnmälare: AllerganÄrende: Xalatan visavi LumiganÄrendenr: W478/02Utgång: Fälld; delad avgift

22 apr 2003, kl 10:11
0

Allergan (A) menar att ett antal konsulenter från Pharmacia (P) ägnat samtal till att misskreditera A:s produkt Lumigan. A skriver att P:s representanter säger att Lumigan ursprungligen skulle vara en Pharmacia-produkt, när A hävdar att det är en egen produkt, samt att biverkningen hyperemi inte skulle vara av övergående art. Enligt A finns i gällande katalogtext ingen uppgift huruvida hyperemi skulle vara övergående eller ej.
I sitt svar hänvisar P till ett pressmeddelande av den 28 oktober 2002 som tillkännager en överenskommelse mellan de båda företagen gällande en patentstrid runt Lumigan. P skriver att enskilda medarbetare möjligen har återgett denna information på ett otydligt sätt men att det ska rättas till.
Angående hyperemi uppger P att man uppmanar sina konsulenter att enbart referera till officiell text från Läkemedelsverket och publicerade kliniska studier. P lovar att återigen träna sina konsulenter och att man aldrig avsiktligt vilselett någon.
IGM friar P angående pressmeddelandet men fäller P beträffande hyperemi. Visserligen lovar P att träna sina konsulenter att återge dokumentation på rätt sätt, men lämnar frågan öppen huruvida biverkningen är övergående eller ej. Det innebär att P inte direkt och tydligt medger upphöra med fortsatt antydan. Det strider mot artikel 2 och 4 i regelverket och IGM-avgiften delas lika mellan företagen.