Annons

?Det har blivit betydligt renare nu?

Bodil Ericsson, från årsskiftet ansvarig för läkemedelsfrågor vid SKL, är mycket nöjd med den upprensning som hon menar skett i gränssnittet mellan läkemedelsindustri och förskrivare efter etikavtalens införande.

20 jan 2006, kl 18:31
0

På en punkt håller hon entydigt med Pfizers vd Niklas Prager i kritiken mot etikavtalen, nämligen vad gäller regeln att läkemedelsindustrins informationsutskick måste gå via sjukvårdens verksamhetschefer.

? Det här är väldigt knöligt i praktiken. Vi måste se över den delen. Men industrins frustration bottnar nog även i att efterfrågan på deras information minskat till följd av att tid blivit en allt större bristvara i sjukvården.

Hon avvisar däremot industrikritiken mot avtalens hinder för enskilda läkarbesök.

? Det här kommer vi inte att lämna tillbaka. Vi är hårda motståndare till enskilda besök som uppmuntrar till artighet och en osund dialog utan möjlighet för förskrivaren att konsultera kollegor, säger hon.

Industrin vill också framledes kunna integrera det Niklas Prager kallar produktutbildning med bland annat vetenskapliga sammankomster, men det avfärdar Bodil Ericsson.

? Här finns inga kompromissmöjligheter.

?Stor förbättring?

Hon är generellt mycket positiv till vad etikavtalen åstadkommit.

? Det har blivit mycket renhårigare idag jämfört med tidigare.
Samtidigt anklagas läkemedelsindustrin för att kringgå avtalen (se artikel på sidan 8). Bodil Ericsson vill dock inte överbetona dessa eventuella avtalsbrott.

? Detta är i marginalen och jag tror att det kommer att försvinna med tiden. Inte minst Pfizer har agerat föredömligt och skärpt till sig avsevärt.