Annons

Industrin allt mer frusterad över etikavtalen med huvudmännen

De banbrytande etikavtalen mellan läkemedelsindustrin och sjukvårdshuvudmännen kritiseras allt mer högljutt av industrins företrädare. Men motparten i huvudavtalet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), instämmer bara till liten del i kritiken.

20 jan 2006, kl 18:22
0

Annons

Det jäser på läkemedelsföretagens sälj- och marknadsavdelningar i Sverige. Missnöjet över detaljutformningen i etikavtalen mellan industrin och sjukvårdshuvudmännen är utbrett och samstämmigt, även om få motsätter sig överenskommelsens grundtankar om öppenhet och återhållsamhet.

? Det här är åt pepparn, det är inte verklighetsanpassat. Det är inte bra för någon av parterna, säger en mellanchef på ett läkemedelsföretag till Läkemedelsvärlden.

Niklas Prager, nytillträdd vd på Pfizer i Sverige, tycker att det är bra att det nu finns avtal, men menar att det är långt ifrån perfekt utformat och tillämpat.

? Grundprincipen, transparensen, är mycket viktig, men det finns idag för många administrativa hinder för att tillämpningen ska bli effektiv. Det är exempelvis viktigt att vi får möjlighet att skicka information direkt till individuella läkare. Idag är grundregeln att allt ska gå via verksamhetscheferna och det medför en helt orimlig arbetsbelastning för dessa. Vi måste kunna ha en direktkommunikation, däremot är det bra för öppenheten att de möten vi planerar godkänns av verksamhetschefen. Den transparensen är enbart positiv, säger Niklas Prager.

?Grundprincip kvarstår?

Han vill också att avtalet förändras så att bättre möjligheter till enskilda läkarbesök medges.

? Grundinställningen bör vara en generell öppenhet och inte som idag ett generellt motstånd.

? Avtalen måste också medge bättre möjligheter att integrera produktutbildning med vetenskapliga sammankomster och terapiinriktad utbildning, säger Niklas Prager.

Men skulle inte en revidering enligt dina önskemål upplevas som ett steg tillbaka av många och därmed vara svårgenomförbart?

? Det vore snarare ett sätt få det att fungera rent praktiskt och säkerställa det värdefulla utbytet mellan industrin och professionen. Den viktiga grundprincipen, transparensen, kvarstår ju.

Hur har er marknadsföring förändrats sedan etikavtalen implementerades?

? Övergripande hade vi tidigare perspektivet att utgå från vad vi hade att erbjuda förskrivarna. Nu har vi tvingats vända på steken, vi måste lyssna mer, utgå från de behov som finns i sjukvården på ett tydligare sätt.
I grunden är detta positivt, säger Niklas Prager.

Chefer i svår sits

Enligt Håkan Mandahl, vice vd på Läkemedelsindustriföreningen (Lif), är kritiken relativt samstämmig i hela branschen.

? Mot det materiella innehållet i avtalen, öppenhet och insyn, finns ingen kritik. Men det processuella har blivit knöligt och det kan knappast ha varit avsikten. Inte minst har verksamhetscheferna hamnat i en svår sits.

Lif har tillsammans med bland andra SKL sammanställt en enkät till förskrivare som i början av året ska börja skickas ut. Syftet är att kartlägga etikavtalens inledande konsekvenser.