Annons

?Det gäller människo-
livets absoluta okränkbarhet?

Vi kommer aldrig ifrån att Apotekets primära uppgift är att få människan att må bra till kropp och själ.

14 jun 2001, kl 13:26
0

Annons

Att vara professionell. Vad är det? Om nu Apoteket skulle sälja dödande piller skulle då ett professionellt sätt vara att ge kunden råd om vilka piller som dödar snabbast och bäst för att eliminera någon obekväm människa? Att vara professionell kan inte vara att automatiskt ge kunden vad kunden begär. Man måste se till människans inre det vill säga hennes själsliga tillstånd. Mig veterligt finns inga bevis för att de som gör abort mår själsligen bra efteråt eller lever som om inget hade hänt. Dagen-efter-piller är ett sätt att göra abort. Man kan också ta upp frågan om samvetet, vilket måste vara en viktig fråga, då samvetet skall respekteras om vi vill vara sanna människor, inte bara hos kunden utan också hos den som säljer. Det är inga robotar vi talar om. Apoteket kan inte ge någon dispens från att följa sitt samvete. Ordet samvete består av två ord som betyder kunskap som ingår i ett större vetande. Samvetet är således inte tycke och smak! Det handlar således inte om något subjektivt utan måste formas efter den objektiva principen som ligger nedlagd i människans själ. I detta fall gäller principen att inte döda och människolivets absoluta okränkbarhet.

Vi kan bolla fram och tillbaka med frågan om vad som är ?rätt eller fel? för var och en av oss hur mycket vi vill men vi kommer aldrig ifrån att Apotekets primära uppgift är att få människan, om det är möjligt, att må bra till kropp och själ. Denna uppgift uppfyller vi inte genom att sälja preparat bara för att samhället hittar på snabba lösningar som i längden bryter ned människan.