Annons

Dålig information i kliniska studier

Läkare som deltar i kliniska studier informerar inte patienterna efter studien vilken behandling patienten har randomiserats till. Det framgår av en undersökning som publiceras i dagens BMJ.

6 dec 2002, kl 15:57
0

55 procent av läkarna svarar att de efter studien inte självmant informerar patienter, eller bara vid en direkt fråga från patienten, vilken behandling som patienten har fått under studiens gång. Den främsta anledningen till det är att läkaren ?inte tänkt på det? eller inte vill påverka den kommande uppföljningen i studien. 45 procent säger att de informerar alla eller nästan alla av sina patienter.

Undersökningen utfördes med postenkäter till läkare som deltagit i studier publicerade i tidskrifterna BMK, Lancet, NEJM, JAMA och AIM. 60 studier valdes bland dessa samt 60 ur det brittiska nationella forskningsregistret. Svarsfrekvensen var 71 procent hos läkarna som var publicerad i de stora medicintidskrifterna och 62 procent bland läkarna ur forskningsregistret.

Totalt besvarades enkäten av 107 deltagare. Av dem som informerade gjorde 48 procent det direkt, 25 procent via brev och 8 procent via telefon.