Dagen efter

1999 beslöt det katolska Frankrike att som första europeiska land sälja ett dagen-efter-piller utan recept. Ett år senare beslöt den engelska kontrollmyndigheten att överföra levonorgestrel från receptbelagt till receptfritt och svenska Läkemedelsverket väntas följa efter i höst. Levonorgestrel har funnits i många år, men rädsla för abortmotståndarnas attacker har försenat lanseringen. Livet kränks. Ökade möjligheter […]

21 jun 2002, kl 17:55
0

1999 beslöt det katolska Frankrike att som första europeiska land sälja ett dagen-efter-piller utan recept. Ett år senare beslöt den engelska kontrollmyndigheten att överföra levonorgestrel från receptbelagt till receptfritt och svenska Läkemedelsverket väntas följa efter i höst.
Levonorgestrel har funnits i många år, men rädsla för abortmotståndarnas attacker har försenat lanseringen. Livet kränks. Ökade möjligheter till abort kommer att leda till ökad promiskuitet, minskad användning av kondomer och därmed ökad spridning av venerisk sjukdom har det hetat. Så kan givetvis också bli fallet i någon mån. Men behovet av ett läkemedel, som snabbt förhindrar oönskade graviditeter, i England speciellt tonårsgraviditeter, har dock motiverat ett godkännande.
En bidragande orsak till utvecklingen var många kvinnors eget agerande ? att ta 2+2 Follinett dagen efter ? vilket ryckte moralkatekesen ur händerna på motståndarna.
I somras presenterade forskare vid KI ett recept på ett piller mot baksmälla. Pillret innehöll medicinskt sett harmlösa ämnen och var avsett att säljas som kosttillskott. Man kan därför fråga sig hur pass verksam produkten är. Än en gång ryckte moralpiketen ut och i DN skrev elva dignitärer en artikel med rubriken Stoppa baksmällepiller. I samma veva slog Läkemedelsverket till och bestämde självsvåldigt att bakfylla är en sjukdom och att pillret därför föll under läkemedelslagen. Vän av konsekvens väntar nu på ett ingripande mot transpirationsmedel och gurgelvatten.*
I DN-artikeln varnade skribenterna med rätta för ett stigande antal dödsolyckor i trafiken, som följd av en ökad alkoholkonsumtion. Undersökningar har nämligen visat att konsumtionen i år ökat på grund av folks förbättrade ekonomi. Men deras påstående att baksmällepiller skulle öka trafikolyckorna har inget vetenskapligt stöd och de teg om den fara, som alla bakfulla bilister utgör idag.
De elva skrev vidare: ?Vi ifrågasätter etiken i den forskning, som bedrivs för att hitta botemedel mot baksmälla?. Ifrågasättandet leder i sin förlängning till en politiserad forskning. Vart en sådan leder minner Lysenkos namn om. Biomedicinsk forskning har haft och bör fortsatt ha som enda mål att öka kunskapen om biologiska strukturer, föreningar, processer och påverkan på dessa inom ramarna för antagen internationell etik.
I samband med att pillret uppmärksammades av massmedia uttalade en representant från Läkemedelsverket att bästa sättet att undvika baksmällan är att dricka mindre. Heureka! Bästa sättet att sluta röka är att aldrig börja ? bort med alla rökavvänjningsmedel. Bästa sättet att undvika oönskade graviditeter är att älska mindre. Att bemöta våra oavsiktliga belägenheter med att hänvisa oss till oss själva är dumt och dessutom, när det kommer från statstjänstemän, obehagligt.
Det är känt bland många måttlighetsdrickare att 400 mg ibuprofen innan sänggåendet tar bort baksmällan. Att förbjuda ibuprofen är svårt ? trots att som bekant flera attacker mot dess marknadsföring gjorts. Låt oss därför hoppas att ibuprofen blir för baksmällan vad Follinett blev för aborterna, nämligen en trailer för produktutveckling och ett nederlag för moralister och paragrafryttare. Sker det inte hemmavid så sker det någon annanstans. I så fall kommer baksmällepillret, precis som levonorgestrel, till Sverige dagen efter.


 Anders Cronlund
 Utbildningschef vid Apotekarsocieteten* I Danmark har Lægemiddelstyrelsen nyligen beslutat att sura uppstötningar i samband med fel mat och dryck inte är en sjukdom och att medel (Aflurax) mot sura uppstötningar inte är läkemedel.