Dokumenterat att diet och livsstil påverkar kvinnlig hjärtsjukdom

Många livsstilsrelaterade riskfaktorer har identifierats för hjärtkärlsjukdom, men däremot har man inte vetat så mycket om effekten när de olika riskfaktorerna kombineras.  Forskare i Boston, USA, har följt 84 129 kvinnor (sjuksköterskor) i den stora Nurses´ Health Study. Kvinnorna var vid starten 1980 friska och information om diet och livsstil uppdaterades regelbundet under de 14 […]

21 jun 2002, kl 17:52
0

Annons

Många livsstilsrelaterade riskfaktorer har identifierats för hjärtkärlsjukdom, men däremot har man inte vetat så mycket om effekten när de olika riskfaktorerna kombineras. 
Forskare i Boston, USA, har följt
84 129 kvinnor (sjuksköterskor) i den stora Nurses´ Health Study. Kvinnorna var vid starten 1980 friska och information om diet och livsstil uppdaterades regelbundet under de 14 år studien pågick. 
Kvinnorna klassades i olika riskgrupper beroende på om de rökte, hur mycket de vägde, deras alkoholvanor, matvanor och hur mycket de motionerade. För kvinnorna i den grupp som hade lägst risk gällde att de inte rökte, hade ett BMI under 25, hade ett mycket måttligt alkoholintag, ägnade sig åt någon form av fysisk aktivitet regelbundet i minst en halv timme per dag och åt mat som innehöll en stor andel nyttigt fett och fibrer. Till den grupp som hade samtliga lågriskfaktorer var det endast tre procent av kvinnorna som kvalificerade sig.
Under studien inträffade 1 128 hjärtinfarkter varav 296 med dödlig utgång. En analys av riskfaktorerna visar att den viktigaste enskilda faktorn var cigarettrökning. I studien räknade man med att 41 procent av de inträffade hjärtinfarkterna berodde på rökning.
Beroende på hur många lågriskfaktorer kvinnorna hade så sjönk andelen som råkade ut för hjärtinfarkt. I gruppen med tre lågriskfaktorer inträffade 62 infarkter, i gruppen med fyra lågriskfaktorer 24 infarkter och i den grupp som hade fem lågriskfaktorer endast fem infarkter.
Analysen har dock flera viktiga begränsningar. Trots att det var ett så stort antal kvinnor som ingick i studien och att den pågick så länge fanns det brister i uppskattningarna som beror på att det var så få fall av hjärtsjukdom bland kvinnor i lågriskgrupperna. Men forskarna menar att det faktum att risken sjunker i takt med att man har fler lågriskfaktorer stöder hypotesen att en mer hälsosam livsstil kan förhindra en majoritet av hjärtkärlsjukdom hos kvinnor.
The New England Journal of Medicine 2000;343:17