Annons

Daclizumab verksamt vid MS

Ett transplantationsläkemedel gav i en mindre studie positiv effekt på svår MS.

20 apr 2006, kl 16:01
0

Daclizumab är en monoklonal antikropp som är godkänd för att förhindra avstötning vid transplantation.
Att det prövades vid multipel skleros, MS, beror på dess förmåga att motverka T-cellsaktivering.
I en amerikansk studie behandlades 22 patienter med svår MS. Forskarna trodde att daclizumab skulle hämma T-cellernas funktion men fann att de fungerade normalt.
Däremot sjönk oväntat antalet T-celler som cirkulerade i blodet samtidigt som så kallade regulatoriska normala mördarceller ökade. Man såg också att ju mer dessa celler ökade desto bättre blev patienterna.
Baserat på resultaten ska daclizumab testas på MS-patienter i en större fas II-studie i USA och Europa. Studien publicerades i Proceedings of the National Academy of Sciences den 11 april.