Annons

Certifiering av kliniska apotekare på gång

Till våren kan det bli möjligt att bli legitimerad som klinisk
apotekare. Tanken är att stärka patientsäkerheten och att arbetsgivare
inom framför allt vården ska veta att den anställde uppfyller vissa
krav.

27 aug 2009, kl 12:16
0

Annons

Allt fler farmacevter arbetar i eller i nära samarbete med sjukvården. Hittills har många av de kliniska apotekarna fått vidareutbildning inom Apoteket Farmaci AB men allt fler landsting väljer att anställa sina egna apotekare och receptarier. Därtill kommer de nya apoteksaktörerna som kan tänkas nischa sig åt olika håll.

 För att säkerställa patientsäkerheten och för att göra det tydligare för arbetsgivaren vad den får, pågår ett arbete med att ta fram en certifiering av kliniska apotekare.

Bakom arbetet står Apotekarsocietetens Sektion för sjukhusfarmaci som tagit fram ett förslag på hur en certifiering skulle kunna se ut. Lena-Karin Lütz arbetar på sjukhusapoteket på Helsingborgs lasarett för Apoteket Farmaci och är en av dem som sitter med i den arbetsgrupp som driver frågan.
– Tanken är att det ska gå att säkerställa kompetensen på de farmacevter som ska jobba i vården, en garanti för den som anställer att vissa krav är uppfyllda, säger hon.

Några av kraven som kommer att ingå är att farmacevten ska kunna arbeta i vårdteam och göra läkemedelsgenomgångar. Enligt Lena-Karin Lütz kan det vara stor skillnad på att behärska detta i teorin och att göra det i praktiken.
– Både apotekare och farmacevter med påbyggnadsutbildning har en lång teoretisk kunskap med sig. Men det är en helt annan sak att göra läkmedelsgenomgångar på pappret än att göra det i samarbete med patienter, läkare och anhöriga. Därför är en praktisk erfarenhet viktig.

Som förslaget ser ut idag kommer det inte att erbjudas någon särskild utbildning utan det bygger på att den som söker har vissa teoretiska och praktiska kunskaper som ska verifieras i form av intyg. Dessa ligger till grund för en examination som anordnas av Apotekarsocieteten. Den som söker ska  vara legitimerad apotekare eller receptarie med en magisterpåbyggnad.

Om allt går enligt planerna kan de första kliniska apotekarna certifieras under våren 2010.
– Allt handlar egentligen om patienternas säkerhet, det blir som en kvalitetsstämpel gentemot dem säger Lena-Karin Lütz.