Annons

Cannabis kan minska kronisk smärta

Att röka cannabis kan lindra kroniska smärta hos patienter med skada
eller sjukdomar i nervsystemet. Det kontroversiella budskapet kommer
från brittiska forskare som gjort en mindre studie med 23 patienter.

1 sep 2010, kl 11:14
0

Personer som lider av kronisk neuropatisk smärta orsakad av skador eller fel i nervsystemet, har ofta svårt hitta smärtlindring som hjälper. Opiater, antidepressiva, antiepileptika och lokalanestetika kan användas men effekten varierar och biverkningarna gör att följsamheten ofta blir dålig.

Nu har en grupp forskare från Mc Gill University Health Centre genomfört en mindre randomiserad kontrollstudie för att undersöka de smärtlindrande effekterna av inhalerad cannabis. Forskarna använde tre styrkor av drogen med 2.5, 6 eller 9.4 procent av den aktiva substansen tetrahydrocannabinol, THC eller placebo. Försökspersonerna fick inhalera en dos a 25 mg genom en pipa tre gånger dagligen i fem dagar följt av nio dagars uppehåll. Cykeln upprepades fyra gånger.

De personer som fick den högsta dosen cannabis sade sig uppleva en högre grad av smärtlindring likoms mindre ångest och nedstämdhet jämfört med placebo. Tony Dickenson, expert i smärtmedicin vid University Collage i London säger till BBC att patienter med kronisk neuropatisk smärta ibland uppger att de får smärtlindring av cannabis men att det inte är helt hälsosamt att självmedicinera.

Studien är publicerad i Canadian Medical Association Journal och forskarna bakom skriver att det behövs mer forskning för avgöra om fördelarna överväger nackdelarna, liksom studier som jämför rökt cannabis med tabletter.

Omkring en procent  beräknas lida av neuropatisk smärta i Sverige idag.