BMS vill att skyddet förlängs för Taxol

I ett brev till Läkemedelsverket vill Bristol Myers Squibb att skyddet för bröstcancerläkemedlet Taxol ska förlängas från 18 juni till 20 september.

12 mar 2003, kl 19:02
0

Annons

Paklitaxel (Taxol) togs fram av de amerikanska myndigheterna under 70- och 80-talet. 1992 tog Bristol Myers Squibb över utvecklingen i utbyte mot att företaget fick tioårig ensamrätt för produkten.

I Sverige godkändes paklitaxel den 18 juni 1993 och ensamrätten löper ut den 18 juni 2003. Men i ett brev till Läkemedelsverket menar BMS att eftersom Sverige då inte var medlem av EU måste skyddet i dag gälla fram till det datum som gäller i andra EU-länder, nämligen den 20 september.

Läkemedelsverket är av samma åsikt men har också lyft upp ärendet till EU-nivå, för att söka nå en gemensam EU-linje. Därmed blir det sannolikt, efter den 20 september, tillåtet för andra att tillverka och sälja paklitaxel.

? Vi kommer att lansera generiskt paklitaxel under hösten 2003. Prismässigt kommer vi med stor sannolikhet att ligga under BMS, säger Mats Ohlsson, vice vd på Ivax Scandinavia.