Annons

Färre etiska dilemman för farmacevter om förskrivare själva makulerar e-recept

29 aug 2011, kl 12:05
0

Om bloggen

Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

Det är på tiden att behörig förskrivare, via sitt vårdsystem, får möjlighet att själva makulera e-recept som han/hon själv förskrivit samt i förekommande fall även e-recept från annan förskrivare.

Förskrivarna har sedan introduktionen av e-recept varit tvungna att kontakta apoteken för att makulera recept de inte vill att apoteken ska expediera. Det kan bland annat röra sig om att det är fel patient, läkemedel, styrka eller dosering på receptet. Apoteksfarmacevten kan då med hjälp den berördas personnummer göra den önskade ändringen i Receptregistret som numera förvaltas av Apotekens Service. Detta orsakar dock ofta etiska dilemman för farmacevten, speciellt i de fall en förskrivare vill veta om patienten fått preparat från andra förskrivare. Farmacevten har ju tystnadsplikt gentemot sin patient (apotekskund) och kan därför inte diskutera vad som helst med en utomstående utan patientens medgivande. Farmacevten har ju dessutom tystnadsplikt gentemot andra förskrivare.

Pågående samverkan mellan Apotekens Service, flera landsting och Sveriges Apoteksförening kan bland annat möjliggöra att:

? förskrivare själva kan makulera recept,

? farmacevter via sitt receptexpeditionssystem kan se vem som makulerat ett recept och makuleringsorsaken samt att

? farmacevter även i fortsättningen kan makulera e-recept på patients eller förskrivares begäran.

Flera blir vinnare om förskrivaren själv kan makulera e-recept:

? Ökad patientsäkerhet eftersom det hindrar uttag av inaktuella kvarvarande läkemedel.

? Antalet felaktigt förskrivna läkemedel minskar, vilket minskar risken för patienter att hämta ut fel läkemedel.

? Tidsvinst för både farmacevt och förskrivare tack vare den uteblivna telefonkontakten.

? Förskrivaren utsätter inte farmacevten för att hamna i eventuella etiska dilemman vid sådana samtal.

Studier visat att patienter och farmaceuter är nöjda med e-recept. De frigör också tid till den farmacevtiska omsorgen gentemot patienten eftersom mötet vid apoteksdisken inte behöver ägnas åt inskrivning och bearbetning av hand- eller maskinskrivna recept. Visst ska behörig förskrivare själva kunna makulera e-recept utan att involvera farmacevter. Samtalen professionerna emellan kan istället blir mer progressiva med fokus på bättre läkemedelsanvändning, vilket vi alla vinner på.

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här