Annons
En avhandling som väcker frågor
Foto: iStockphoto

En avhandling som väcker frågor

14 dec 2007, kl 16:14
0

Om bloggen

Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

Apotekare Bengt Åstrand har skrivit avhandlingen ePrescribing – Studies in pharmacoinformatics. Ett arbete av fyra behandlar specifikt förskrivning via dator, varför undertiteln kunde ha varit huvudtitel. I avhandlingen ställs två väsentliga frågor: Ökar antalet läkemedelsinteraktioner över tiden? Är felen i e-recept färre än i de handskrivna?

Interaktionerna har enligt den valda metodiken ökat de senaste 30 åren. Det visas att detta är korrelerat till användningen av fler läkemedel per individ, s k polyfarmaci eller multimedicinering. De allvarliga interaktionerna av typ D har minskat och de något mindre allvarliga av typ C har ökat. Tidigare rapporter om att ett mindre antal läkemedel står för en stor del av interaktionerna vidimeras i avhandlingen. De förra interaktionerna uppvisar ett exponentiellt samband med antalet läkemedel under det att de senare är lineärt. Tyvärr ges ingen förklaring till vad skillnaderna i sambanden kan bero på. En svaghet i studien är att den som polyfarmaci räknar alla förskrivna läkemedel under en 15-månadersperiod för patienten. Det ger, som författaren själv påpekar, en risk för överskattning av mängden interaktioner. Ett läkemedel intaget i början av perioden interaktiverar knappast med ett intaget i slutet.

När det gäller frågan om felfrekvensen i handskrivna respektive elektroniskt överförda recept finner författaren att felen är fler i de senare. Med fel i de senare avses tillfällen, då en farmacevt varit tvungen att kontakta förskrivaren för rättelser, främst avseende dos eller indikation. Det innebär att den faktiska felfrekvensen troligen är ännu högre. Danmarks Apotekarförening har nyligen genomfört en liknande undersökning och fann då att felfrekvensen i e-recepten inte översteg de i handskrivna eller telefonrecepten. Det förvånade dock de ansvariga för studien att felen i de förra inte var färre.

Avhandlingen ger impulser till ytterligare studier, vilket bra avhandlingar ska göra. En viktig fråga, som författaren reser i sammanhanget, är om förskrivning via dator också ökar förskrivningsvolymen. Andra studier borde undersöka konsekvenserna av felen. Den danska undersökningen, som nämndes, kommer förmodligen att gå vidare med detta. På några ställen skisserar författaren hur e-recept och register kan komma att påverka läkemedelsområdet, t ex farmacevtrollen. De utgår mer från möjligheter än från redovisade resultat.

Anders Cronlund är vice vd på Apotekarsocieteten och gästbloggare på Läkemedelsvärlden.

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här