Att vägra ta eget ansvar när det går fel

23 jun 2015, kl 08:42
14

Annons
Amina Manzoor
Tidigare medicinjournalist Läkemedelsvärlden.se

Om bloggen

Här bloggar vi på redaktionen om saker och ting som rör sig i våra huvuden och i vår omvärld.

När kan man hävda att man inte visste bättre? Ett barn i Spanien är svårt sjuk i difteri. Det är det första fallet av difteri i landet på nästan 30 år. Anledningen är att föräldrarna aktivt valt bort vaccinationer för barnet. Föräldrarna upplever nu att de blivit lurade av antivaccinationsrörelsen. Klart de gör det, deras barn vårdas på intensivvårdsavdelning på grund av något som en enkel spruta hade kunnat förhindra.

Detta är så klart mycket tragiskt och jag hoppas självklart att barnet blir friskt. Men även om jag, som ni vet, är starkt kritisk mot antivaccinationsrörelsen står inte föräldrarna utan skuld här. De har valt att varken lyssna på rekommendationer från landets folkhälsomyndighet eller all världens samlade expertis inom området.

Vi vet ju att vacciner generellt räddat oerhört många liv och förhindrat miljontals sjukdomsfall. Det kommer studie på studie om detta nästan varje vecka. Dessutom har de sjukdomar vi vaccinerar mot nästan försvunnit eller minskat kraftigt. Det är bara att exempelvis kolla på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Antivaccinationsrörelsen främsta argument är att hänvisa till känslor och enskilda fall medan myndigheter och forskare pratar siffror och sannolikhet. Jag förstår att det inte kan vara så enkelt att värja sig mot alla idiotiska idéer som vaccinmotståndarna kommer dragandes med. Men är det ok att avsäga sig sitt eget ansvar och peka finger åt den förhatliga antivaccinationsrörelsen?

Jag tror inte att någon skulle acceptera att föräldrarna skyllde på samhället om de valde bort att ha säkerhetsbälte på barnet och det omkom i en bilolycka. Varför skulle det då vara ok att inte lita på åratal av vetenskap och beprövad erfarenhet?

Det handlar inte om att sätta sig in i komplicerad, vetenskaplig litteratur och sedan göra ett val. Det handlar om att lita på en stor mängd vetenskapliga bevis och en enad läkarkår. På samma sätt som man litar på att bilbälten skyddar användaren i en olycka.

Ett barn i USA dog av en öroninfektion efter flera veckors homeopatisk behandling. Infektionen hade kunnat botas med en antibiotikakur enligt läkare. Men föräldrarna trodde inte på ”modern medicin”. Det pågår nu en förundersökning mot föräldrarna, för att ta reda på om deras agerande var brottsligt.

Man väljer vem man lyssnar på. Föräldrar som utan medicinska skäl väljer bort grundläggande vaccinationer eller antibiotika för sina barn har alltså gjort ett medvetet val. Ett felaktigt, men icke desto mindre aktivt, val. 

Egentligen är det här inte så svårt. Eftersom vaccinationer inte är obligatoriska har föräldrar idag möjligheten att bortse från fakta och inte vaccinera sina barn. Men gör man detta aktiva val som riskerar barns hälsa och ibland liv får man faktiskt också ta ansvar för det.

P.S. Har du en halvtimme över kan du lyssna på mitt "sommarprat" i poddcasten Kvack där jag bland annat pratar om medicinjournalistik.

14 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. Hej Amina!
  Jag har några saker jag vill tillägga till din bloggartikel:

  Du skriver att ett barn i USA har dött av öroninfektion och pekar ut homeopatin, att barnet dött efter flera veckors homeopatiskt behandling. Men dog det inte snarare av hjärninflammation? Dessutom vill jag berätta att det finns studier som visar att homeopati är mycket effektivt vid behandling av öroninfektioner.

  Men borde du inte vänta på resultatet från den rättsliga undersökningen vad den säger, innan du pekar ut föräldrarna och indirekt homeopatin. Dessutom står det, om man läser artiklar och inte bara skeptikerbloggar att föräldrarna också hade dåligt ställt och ansåg att de inte hade råd att betala läkarräkningar. Är inte det något som också borde tas upp? Här har vi alltså ett föräldrapar utan sjukförsäkring, som lägger ekonomin i vågskålen om de ska uppsöka en läkare eller inte. Dessutom verkar det som om de hade sedan tidigare dålig erfarenhet av sjukvården, eftersom de faktiskt inte ville dit. Frågan man där ska ställa sig, – vad var orsaken till att de inte ville uppsöka en läkare? Jag tycker att kritiken faller tillbaka på sjukvården, att den inte hade förmåga att skapa trygghet hos föräldrarna, så de ville ta sitt barn till sjukvården.

  Vidare vill jag också påpeka, att kanske du borde läsa din egen text och analysera den litet. Du skriver; “Antivaccinationsrörelsens främsta argument är att hänvisa till känslor och enskilda fall medan myndigheter och forskare pratar siffror och sannolikhet” Och jag säger; men medicinjournalister använder sig också av känslor och inte så mycket siffror när de vill påverka människor. Helt klart att Du gör det, för annars hade du inte börjat den här bloggartikeln med; “…Ett barn i Spanien är svårt sjuk i difteri. Det är det första fallet av difteri i landet på nästan 30 år. Anledningen är att föräldrarna aktivt valt bort vaccinationer för barnet”

  Du skuldbelägger och skrämmer föräldrar genom att använda känslomässiga argument tillsammans med litet siffror. Känslor och siffror en lysande kombination att använda i tillhygge mot föräldrar, som har tagit ett aktivt beslut att inte vaccinera.

  Andemeningen i din artikel är att föräldrar ska tvingas ta sitt eget ansvar om barnen blir sjuka. Men säg mig, vem fick ta ansvaret, för dem som blev sjuka av svininfluensavaccinet? Visserligen får de vacinskadade litet ersättning, men bara om de har insjuknat inom rätt tid. Narkolepsi och andra neurologiska skador är en allvarlig vaccinskada. Det får den skadade sedan själv ta ansvar för, resten av livet. Inga pengar, kan ersätta dålig hälsa efter en vaccinskada. Inga pengar i världen kan uppväga det handikapp de vaccinskade har fått efter Pandremix. (Och dessutom är det inte jättemycket pengar de får)

  Här en artikel som belyser att Homeopati är en effektiv behandlingsmetod vid öron-, näs- och halsinfektioner: http://vetenskapenomhomeopati.se/akutvard/homeopati-effektivt-vid-oron-nasa-och-halsinfektioner

 2. Marina – du bör nog följa dina egna råd till Amina också med tanke på vad som går att läsa på dagenshomeopati.se! Och slutet på din första kommentar blir otroligt osmaklig efter dina moraliska höga hästar när det gång på gång har påpekats för dig och andra homeopater att riskerna med homeopati är att adekvat behandling inte sätts in.

 3. Hur kan det vara skuldbeläggning att redogöra för fakta?

  Det Amina skriver i början av artikeln och Marina citerar är så vitt jag vet helt korrekt. Det är så att ett barn blivit allvarligt sjukt i difteri i Spanien. Det är så att det är det första fallet av difteri i landet på över 30 år. Det är så att föräldrarna aktivt valt att inte vaccinera barnet. Det är så att barnets brist på skydd mot difteritoxin är en orsak till att barnet nu är allvarligt sjukt. Det är så att föräldrarna känner sig lurade av antivaccinationsrörelsen.

 4. @Exilapotekare. Eftersom jag vet att homeopati fungerar, och det skulle du också förstå om du seriöst gick igenom den forskning som finns om homeopati, finns ingen risk med homeopati.
  $Micke D. Det jag ville förmedla, var att Amira, påstod att de som är emot vaccination använder känslor som argument medan myndigheter och forskare pratar siffror och sannolikheter. Jag ville poängtera att hon genom sitt exempel också använder känslor som argument. Och om vaccinmotståndare sätts i skamvrån för att använda känslor som ett argument, så borde hon själv inte använda sig av samma metod. Så enkelt är det. Hon ska väl ändå se till att spela med samma regler som hon sätter upp för andra.

 5. Marina – du kräver att andra ska “spela med samma regler” men är helt oforstående och oemottaglig för hur du själv brister i detta. Till skillnad från dig VET jag inte om någonting fungerar – det har jag lärt mig genom att faktiskt genomföra en forskarutbildning och sedan arbeta med vetenskapliga studier och utvärderingar! Du fortsätter föra fram diskrediterade och bristfälliga studier utan att förstå argumenten emot dem eftersom du VET att homeopati fungerar. Det är en argumentation som kanske fungerar på dagenshomeopati.se men som inte är värt någonting bland tränade forskare. Jag upprepar mitt påstående att du bör fundera över vilken bäring din ursprungliga kommentar har på vad du själv skriver som redaktör för dagenshomeopati.se

 6. @Exilapotekare. Men stackars dig, du måste ju vara helt desilutionerad, efter att ha gått igenom en hel forskarutbildning och kommit fram till att du efter den vet att ingenting fungerar. Trist om en högre utbildning kan lämna en person i ett sådant tillstånd.
  Jag däremot vet att homeopati fungerar. Och det på ren empiri. Homeopater och deras botade patienter har vetat i över 200 år att homeopati fungerar. Homeopati är en snabbt växande läkemetod i världen. Den blir mer och mer populär runt världen. Knappast att homeopati skulle bli så populär om den inte hade fungerat. Dessutom börjar nu forskare komma fram till metoder som visar potenserna i potentierade lösningar. Se mer här:
  https://www.youtube.com/watch?v=BwrVw8v6YE8

 7. Forskningschef Robert Hahn, Södertälje sjukhus har också gått igenom en högre utbildning, utan att drabbas av samma “ingentingfungerarproblem” som Exilapotekaren. Robert Hahn har skrivit en väldigt bra artikel om homeopati. Han har gått igenom artiklar och kommit fram till att de visar att homeopati är ca 2 ggr bättre än placebo. http://www.karger.com/Article/FullText/355916

 8. Tack för din sympati Marina – även om den är helt missriktad! Ditt hänvisade youtube-klipp är ett patetiskt försök att rättfärdiga ett konferensabstrakt – vi får nog vänta tills publikationen är ute för att bedöma om det ligger något i detta (det är vad tränade vetenskapsmän gör innan de slår på stora trumman), och Robert Hahn har fått mycket kritik för sin “inkludera allt”-approach för att visa att homeopati är bättre än placebo (och jag vill minnas att han nogsamt påpekat att han inte har någon egen åsikt i frågan på sin blogg)… Men allt detta känner du ju redan till – det har påpekats för dig tidigare! För att citera Robert Hahns kommentar: “Therefore, the practice is not evidence-based, regardless of the results of all the trials.” Så tack för hänvisningen till den referensen! Det viktigaste man lär sig som vetenskapsman är att skilja på vad man tror och vad man vet, och att stödja sig på goda argument för vad man tror. Att homeopati skulle utgöra “en snabbt växande läkemetod i världen” säger ingenting om dess effektivitet – och tittar vi på utvecklingen i stater med god utbyggd sjukvård finansierad via skattemedel ser inte utvecklingen riktigt sådan ut… Men det spelar ju ingen roll vad jag (och andra tränade i vetenskapsteori och -metodik) tycker för du VET ju att homeopati fungerar! Och inget i detta utbyte av kommentarer påverkar min åsikt om att du bör följa din egen uppmaning till Amina som redaktör för dagenshomeopati.se

 9. Exilapotekare. Ohederligt av dig att dra meningen ut ur sitt rätta sammanhang. Här publicerar jag ett längre stycke ur texten, så kan den som vill, läsa hela sammanhanget:

  “Recently, Mathie et al. collected all current 263 high-standard RCTs of homeopathy in humans to enable future systematic reviews based on specific traits, such as the type of condition and whether placebo or other treatments serve as controls. Until alternative methods of evaluation have gained widespread acceptance, homeopaths have a lot to gain by aligning their therapeutic ambitions to the areas and treatments in which placebo-controlled studies have shown a better outcome than placebo. In reality, homeopathic treatments are usually individualized while most of the performed clinical trials are nonindividualized. Therefore, the practice is not evidence-based, regardless of the results of all the trials”
  Han menar att individualiserad homeopati och icke individualiserad homeopati inte ska blandas ihop. För det går inte att bevisa en metod med en annan metod.

 10. Marina – jag förvånas varje gång över hur illa du klarar av att läsa vetenskapliga texter… Hahns slutsats blir även i det mer omfattande citatet att homeopati inte är evidensbaserat! Han föreslår att homeopaterna ska fokusera på terapiområden där homeopati uppges vara bättre än placebo i RCT för att bygga upp kunskapsbasen och skapa den kritiska massa som är nödvändig för evidensbaserad utvärdering. Det är ohederligt av dig att föra fram hans kommentar som ett stöd för att homeopati är bättre än placebo när det egentligen utgör en kritik av metodologierna som har använts i meta-studierna! Men den skillnaden är nog svår att förstå för någon som uppenbarligen inte är intresserad av att skaffa sig god kunskap om vetenskapsteori och -metodik. Och det ändrar fortfarande inte min ståndpunkt att du bör ta till dig ditt eget råd i egenskap av redaktör för dagenshomeopati.se

 11. Faktum kvarstår, Exilapotekare, att du tog en mening ur sitt rätta sammanhang och vinklade därmed andemeningen. Det är inte korrekt ätt göra så. Och jag uppmanar andra att läsa Robert Hahns artikel “Homeopathy: Meta-Analyses of Pooled Clinical Data” och själva göra sig en bedömning. Den är mycket mer artikulerad än vad som framkommer här, när Exilapotekare och jag diskuterar. Klart läsvärd.

 12. Jag kan bara upprepa att du bör lyssna till din egen uppmaning riktad till Amina i dina tidiga kommentarer – särskilt med din åsikt att jag “vinklat andemeningen” i Hahns konklusion genom att ha tagit “en mening ur sitt rätta sammanhang”… Läs Trisha Greenhalghs bok “How to read a paper” eller Andrew Moores & Henry McQuays “Bandolier’s little book of making sense of the medical evidence” för att kanske förstå att mitt citat inte var att ‘vinkla andemeningen’.
  Det har vid flera tillfällen påpekats för dig i dina skriverier på dagenshomeopati.se att du misstolkat eller felciterat påståenden i studier, och referenser har angetts för att visa varför dina påståenden är missförstånd eller bedrägliga. Men det är klart – när man VET spelar det ingen roll… Glad sommar Marina.

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här