Annons

Apoteksindikatorer mottogs med kalla handen

19 maj 2015, kl 08:32
0

Annons
Amadou Jallow
Apotekare

Om bloggen

Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

Jag ogillar när apoteksfolk slår ifrån sig när de hör ordet apoteksindikatorer. Kvalitetsindikatorer för god patientsäkerhet på apotek handlar om mått, som bland annat speglar krav som ställs i lagar, förordningar och föreskrifter. Apoteksindikatorer kan vara underlag som möjliggör val mellan apotek och apoteksaktör, men också utgöra grund för kvalitetsförbättring, verksamhetsutveckling, samt uppföljning av verksamheten på olika nivåer. Jag tycket att det är självklart att det ska utvecklas apoteksindikatorer som vänder sig till flera intressenter.

Apoteken finns i ett sammanhang där hela läkemedelskedjan inom och hälso- och sjukvården ingår. En stor del av apotekens inkomster är skattepengar. Man bör och skall således kunna förvänta sig att apoteken är öppna med hur de tillhandahåller god apoteksservice. Apoteksindikatorer som vänder sig till stat och samhälle behövs som en del i underlaget för eventuell statlig ersättning och som incitament för apoteksföretagen att på ett innovativt sätt fortsätta befrämja patientsäkerheten samt tillhandahålla optimal hälsovinst per använd skattekrona.

Farmaceuten är garanten för patientsäkerhet på apotek. Detta genom att förbättra varje individuell patients hälsa, maximera hälsovinster samt minimera felanvändning av läkemedel, och detta gäller oavsett arbetsgivare. Farmaceuten ska bland annat agera kunskapsbaserat, patientfokuserat, jämlikt samt tillse att patienter tas om hand inom rimlig tid. Därigenom erhålls också kostnadsbesparingar för individ och samhälle. Den legitmerade farmaceuten behöver därför indikatorer som visar vad olika arbetsgivare går för innan hen ställer sin kompetens till förfogande hos en viss apoteksaktör. Det vore i sammanhanget också bra för studenter att få indikatorer så att de kan välja mellan apoteksföretagen för sin praktik, så att denna blir så lärorik som möjligt.

Apoteksföretagen använder sig av apoteksindikatorer redan idag. När apoteksföretagen årligen utser bästa apoteket i sin kedja eller när en apotekskedja köper en annan, har de ofta utgått från kvalitetsmått eller apoteksindikatorer. Hur de har kommit fram till sina beslut är dock inte lika öppet och allmänt tillgängligt som de nyligen framtagna apoteksindikatorerna, och det är bland annat därför jag vill se fler och mer av indikatorer.

Ur Läkemedelsverkets pilotprojekt som ju vänder sig till patienter och ger underlag för att möjliggöra jämförelse mellan apoteksföretagen, gör jag en del intressanta iakttagelser. Jag undrar till exempel varför de statsägda apoteken skiljer sig så pass mycket åt. Att icke-klusterköparna Lloyds apotek och Cura-apoteket utmärker sig som bästa respektive sämsta apotek med just dessa indikatorer, tycker jag är anmärkningsvärt. Och nu när ICA köpt Apotek hjärtat, hoppas jag att Hjärtat lyfter upp den nya kedjan, eftersom det motsatta skulle vara förödande ur ett patientperspektiv. 

Jag vill alltså se flera apoteksindikatorer som vänder sig till flera olika intressenter, för endast så kan vi uppnå den transparens som behövs för optimal apoteksverksamhet och patientnytta. Sånt gillar jag.

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här