Annons

Blodtrycksmedicin kan förebygga migrän

En norsk neurologiprofessor vid Regionsjukhuset i Trondheim har upptäckt att ACE-hämmaren lisinopril har effekt på migrän. Han publicerade sin studie i början av året i Brittish Medical Journal (2001;322:1-5).I studien ingick 47 patienter som hade valts ut enligt internationella rekommendationer för kliniska studier på migrän. Behandlingen minskade både migränattackernas svårighetsgrad och längd samt det antal […]

22 aug 2002, kl 17:50
0

En norsk neurologiprofessor vid Regionsjukhuset i Trondheim har upptäckt att ACE-hämmaren lisinopril har effekt på migrän. Han publicerade sin studie i början av året i Brittish Medical Journal (2001;322:1-5).
I studien ingick 47 patienter som hade valts ut enligt internationella rekommendationer för kliniska studier på migrän. Behandlingen minskade både migränattackernas svårighetsgrad och längd samt det antal doser triptan som patienterna behövde använda. Lisinopril tolereras väl och biverkningarna var milda eller moderata.
Många patienter blir trots symtomatisk behandling med triptaner bara delvis hjälpta. Cirka 30-40 procent svarar inte alls på behandlingen och hos vissa kan triptaner till och med utlösa huvudvärk. För dessa patienter och för de som har två eller fler attacker per månad är profylaktisk behandling indikerad. En del betablockerare och antiepileptiska medel har visat en viss profylaktisk effekt. De flesta av dessa läkemedel har emellertid biverkningar som gör dem mindra lämpliga för långtidsanvändning. Därför finns det behov av ny profylaktisk behandling, menar den norske läkaren.
Resultaten av hans studie visar att lisinopril har en kliniskt  relevant förebyggande effekt på migrän. Behandlingen ledde till en minskning i migränattackernas svårighetsgrad med cirka 20 procent. En jämförelse mellan effekten av lisinopril och de som rapporterats för andra  profylaktiska  läkemedel vid migrän är svår att göra därför att studierna inte är gjorda på samma sätt. En metaanalys av effekten av propranolol 160 mg indikerar en förbättring med 33 procent när det gäller huvudvärksindex vid aktiv behandling jämfört med placebo. Men analysen inkluderar både öppna och kontrollerade studier.
Den norske läkaren pekar på att lisinopril har olika farmakologiska effekter som kan vara relevanta vid migrän. Förutom att blockera omvandlingen av angiotensin I till angiotensin II förändrar det sympatisk aktivitet, hämmar fria radikalers verksamhet, ökar prostacyklinsyntesen samt blockerar nedbrytningen av bradykinin, encefalin och substans P.
Ny forskning har visat att migrän utan aura verkar vara mer vanlig hos patienter som har en gen som styr det enzym som reglerar omvandlingen av angiotensin. Migränpatienter utan denna gen har också högre halter av enzymet och högre frekvens av attacker än andra som lider av migrän.