Annons
Bistånd och politiskt stöd kan hjälpa tredje världen

Bistånd och politiskt stöd kan hjälpa tredje världen

Länderna i tredje världen behöver stöd från västvärldens regeringar om de verkligen ska kunna använda undantagen i TRIPS. Dessutom behövs fler projekt som donerar och forskar fram mediciner mot tredje världens sjukdomar.

11 feb 2008, kl 12:21
0

Annons

Enligt rapporten Öppna sår i den globala politiken från Forum Syd, svenska biståndsorganisationer i samverkan, räcker det inte att TRIPS är ganska flexibelt skrivet. För att tredje världen ska kunna utnyttja flexibiliteten måste de få både politiskt och ekonomiskt stöd från västvärldens regeringar. Helst också uppmuntran att införa lika restriktiva patentlagar som i Indien.

Idag finns inget sådant stöd. USA, med världens största läkemedelsindustri, förhandlar till och med bort undantagen i sina handelsavtal med tredje världen, något som kallas för TRIPS Plus.
? Läkemedelsindustrin säger att de känner sig hotade av att kopior kan leta sig från tredje världen till väst. Men var är proportionerna? Hur många kommer annars att dö i Afrika, Asien och Sydamerika? säger Maud Johansson, chef för globala utvecklingsfrågor på Forum Syd.
Schweiziska Novartis, som arbetar för effektiva patentsystem, tycker att läkemedelsbistånd och privatoffentliga initiativ är en bättre lösning på tredje världens problem. I Forum Syds rapport står det att sådana projekt gör stor nytta i världens fattigaste länder. Men också att projekten är förhållandevis få.

Som gott exempel beskrivs hur Världshälsoorganisationen, WHO, är på väg att utrota hud- och nervsjukdomen lepra med hjälp av medicin som schweiziska Novartis donerar sedan 1995. Företaget forskar också på de försummade epidemierna tuberkulos, malaria och denguefeber för att år 2013 kunna skänka färdiga mediciner till de drabbade.
? Sådana privata initiativ ska verkligen uppmuntras. Men företag kan inte fungera som enda mekanism för att öka läkemedelstillgången i tredje världen. Då blir det fullkomligt godtyckligt. Det behövs en stabil bas av offentlig forskning och finansiering, säger Maud Johansson.