Billigare när patienten gör blodkoll själv

Egenvård, när patienter som behandlas med warfarin själva kontrollerar blodet och doserar hemma, är kostnadseffektivt efter 18 månader, visar en hälsoekonomisk utvärdering av TLV.

16 dec 2015, kl 09:35
0

Annons

Över 200 000 patienter i Sverige behandlas med det blodförtunnande läkemedlet warfarin för att förebygga blodproppar. Behandlingen kräver noggrann och regelbunden kontroll genom blodprovstagning för att rätt dos ges. En för hög dos ökar risken för blödning och en för låg dos ger inte tillräckligt skydd mot blodpropp.

Vanligtvis sker blodkontroller och dosering av warfarin på särskilda mottagningar eller i primärvården. Men det finns även två alternativ, egenvård eller självtestning. Vid egenvård både testar och doserar patienten själv i hemmet, medan vid självtesning testar patienten enbart blodets koagulationsförmåga.

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har nu utvärderat de båda metoderna och kommit fram till att egenvård, när patienten testar och doserar själv, är kostnadseffektivt först efter 18 månader. Enbart självtestning ökar däremot kostnaden i jämförelse med kontroller på mottagning under de första fyra åren. Därefter blir självtestning med analysinstrumentet kostnadsneutralt.