Beredskapen var god men privata aktörer måste med

Sverige lyckades väl med hanteringen av A(H1N1)pandemin och massvaccineringen bedrevs relativt snabbt och effektivt. Det är slutsatsen i utvärderingen av hur pandemin hanterades.

1 mar 2011, kl 16:13
0

De tre myndigheterna Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällskydd och beredskap och Smittskyddsinstitutet har nu kommit med sin utvärdering av hanteringen av svininfluensan.
Även om en hel del hade kunnat göras bättre så anser utredarna att Sverige lyckades relativt väl.
Slutsatsen är att massvaccineringen var både snabb och effektiv, tack vare vårdpersonalens insats.
? Men belastningen på hälso- och sjukvården var betydligt större under pandemin än under en vanlig influensasäsong och vad vi oroar oss för är om man klarat av det om pandemin blivit allvarligare än den nu blev, säger Anders Tegnell på Socialstyrelsen.
I utvärderingen konstaterar man att den pandemiplan som man nu fick testa i verkligheten byggde på ett betydligt allvarligare scenario och att en del aktörer då pandemin blev relativ mild, hade svårt att veta hur de skulle förhålla sig till planen.
? Även om massvaccineringen gick riktigt bra så behöver vi vara bättre förberedda nästa gång, säger Anders Tegnell.
? Till exempel behöver vi se till att få med också de privata aktörerna i arbetet.
Det är en slutsats som också Helena Lindberg, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd understryker.
? Då tänker jag brett. Vi behöver involvera den privata sektorn eftersom mycket av det som är viktigt för att samhället ska fungera numera är ett ansvar för privata aktörer. Är många sjuka får det konsekvenser för till exempel el- och vattenförsörjningen liksom för transporter.
Att sluta flexiblare avtal med vaccinleverantörer som inte,som den här gången, handlar om allt eller inget är också en slutsats som Socialstyrelsen dragit.
? Överhuvudtaget handlar det om att ha en flexibel planering, det vill säga vara förberedd på att en pandemi kan se väldigt olika ut, säger Anders Tegnell.
– Samtidigt måste man komma ihåg att även nästa gång en pandemi bryter ut ska besluten fattas på det totala kunskapsunderlag som finns just då. Och då kommer man också att stå där med samma dåliga information och förutsättningar. Vi har lärt oss att intervallet mellan ett samhällsekonomiskt riktigt beslut och ett felaktigt är extremt litet.