Annons

Behandling av orsaken till typ 2-diabetes i sikte

Forskare vid Lunds universitet har visat att en viss genetisk
variant gör de insulinproducerande cellerna mer känsliga för stress.
Upptäckten väcker hopp om att redan kända substanser kan användas
till att behandla själva orsaken till diabetes och inte bara symptomen.

20 nov 2009, kl 12:26
0

Annons

Arbetet bakom upptäckten bygger på ett samarbete mellan flera olika forskningsdiscipliner som tillsammans lokaliserat en riskgen för typ 2-diabetes. Genetiker, djurmodellsexperter och experter på mekanismer i enskilda insulinceller har upptäckt en genvariant som är placerad på adrenalinreceptorn på betaceller. Varianten är vanlig och finns hos omkring en tredjedel av befolkningen. Den ökar risken att drabbas av diabetes med 30-40 procent.

Det forskarna har upptäckt är att de som har den specifika genetiska varianten får en omkring 80-procentig ökning av en receptor för stresshormonet adrenalin på de insulinproducerande betacellernas yta. Detta gör betacellerna mer stresskänsliga vilket försämrar deras frisättning av insulin och blodsockret stiger. Detta tyder enligt forskarna att stress ökar risken för att utveckla diabetes.

Studierna har utförts på GK-råttan, en råttstam som spontant får en sjukdom som liknar människans diabetes typ-2. De gick sedan vidare och jämförde förekomsten av genvarianten hos flera tusen diabetespatienter med friska kontroller och såg att risken att utveckla typ 2-diabetes för de med riskgenen var kraftigt förhöjd.

Forskarna såg också hur substanser som blockerar receptorerna gör att betacellerna producerar normala mängder insulin. För detta använde de yohimbin, en substans som funnits i ett tidigare registrerat läkemedel. Yohimbin användes tidigare för behandling av erektionsproblem men men är nu avregistrerat. Studier av betaceller från avlidna bärare av riskvarianten bekräftade riskökningen. Vid höga sockervärden var insulinutsöndringen försämrad med 40 procent.
– När vi tillsatte yohimbin återfick cellerna sin fulla kapacitet, säger Anders Rosengren, forskare på Lunds universitets diabetescenter och huvudförfattare till artikeln.

Problemet med just yohimbin är att det är oselektiv och leder till många biverkningar. Men Anders Rosengren menar att med ett medel med en mer specifik blockering av receptorn på betacellerna skulle kunna ge ett framtida läkemedel mot typ 2-diabetes.
– Dagens diabetesläkemedel behandlar bara symptomen men på det här viset kan man behandla mekanismen som orsakar sjukdomen, säger han.