Bakslag för Alzheimerpreparat

Patienter med Alzheimer som behandlas med tarenflurbil blev inte
hjälpta med avseende på kognitiva funktioner. Det visar nya data som
publiceras i JAMA.

16 dec 2009, kl 13:41
0

Annons

Den studerade läkemedelskandidaten tarenflurbil har i tidigare fas II-studier visat på hoppfulla resultat hos Alzheimerpatienter. Substansen som är en selektiv Amyolid ß-peptid42 (Aß42) -sänkare har antagits kunnat påverka sjukdomsförloppet genom att sänka nivåerna av Aß42. En ökning av peptiden är en av de ledande teorierna av vad som ligger bakom Alzheimers sjukdom.

Resultatet från en fas III-studie av tarenflurbil visar dock att preparatet inte gav någon bättre effekt än placebo. I den randomiserade studien ingick 1000 patienter med mild Alzheimers från 133 olika center i USA. Patienterna fick 800 mg tarenflurbil eller placebo två gånger per dag.

En 18-månaders uppföljning visade inte någon skillnad i studie- eller placebogruppen med avseende på kognitiva funktioner eller minskad daglig aktivitet i vardagen. Patienterna som fick tarenflurbil drabbades i högre utsträckning än andra av biverkningar som anemi, yrsel och infektioner i övre luftvägarna.

I en kommentar skriver forskarna att studien visar att åtgärder som påverkar amyloid inte helt säkert kan påverka sjukdomsförloppet vid Alzheimers.