Annons

Även muntlig information
måste följa gällande katalogtext

Anmäld: Novartis (N)Anmälare: Överläkare Esben T JørgensenÄrende: Elidel krämÄrendenr: W536/03Utfall: Friad

19 sep 2003, kl 16:44
0

Annons

Vid ett personligt besök informerade Novartis representant om Elidel kräm. En sköterska frågade hur Elidel skiljer sig från Protopic salva. Representanten svarade att Protopic endast får användas i tre veckor och att behandlingen därefter ska avbrytas. Esben Jørgensen menar att detta inte stämmer med Fass eller med klinikens erfarenhet, och att informationen är felaktig.
I sitt svar skriver Novartis att produktspecialisterna i sin produktpresentation av Elidel kräm inte har med någon information om Protopic. Deras policy är att fokusera på den egna produkten och enbart vid förfrågan ge svar som berör andra produkter.
Därför har frågan från sköterskan besvarats muntligt utifrån gällande Fasstext, produktresumé samt representantens kunskap om Protopic. Hon kommenterade att de båda läkemedlen inte är jämförbara, både vad gäller patienter samt behandlingsstrategier.
Bland annat skiljer sig preparaten åt vad gäller sjukdomens (atopisk dermatit) svårighetsgrad. För Elidel gäller mild till måttligt svår atopisk dermatit, för Protopic måttlig till svår dermatit. Denna skillnad säger sig representanten ha kommenterat.
Representanten säger sig också ha kommenterat praktiska skillnader gällande dosering och applikationsfrekvens. Detta behöver inte korrigeras med Elidel men efter tre veckor med Protopic bör en dosjustering genomföras.
N tillbakavisar anmälan att Protopic enbart får användas i tre veckor varpå behandlingen ska avbrytas, då detta inte är korrekt. Däremot har representanten beskrivit rekommendationen att dosjustera Protopic efter tre veckor, enligt Fass.
I sin bedömning fastslår IGM att det föreligger skillnader mellan preparaten, vilket också N visat på i sitt svar. Hur detta har framställts vid mötet kan inte IGM bedöma. Därför står ord mot ord och Novartis frias.n