Annons

ASA-resistens ? nytt begrepp för gammalt fenomen

Patienter med hjärtkärlsjukdom kan utveckla resistens mot ASA. Problemet är inte nytt men måste tas på allvar enligt ett symposium på den pågående ACC-kongressen i Atlanta, USA.

18 mar 2002, kl 00:00
0

Många patienter med hjärtkärlsjukdom får ASA, acetylsalicylsyra, som en del av sin behandling. En del av dem utvecklar resistens mot ASA – ett fenomen som varit känt länge men som börjat diskuteras på allvar först på senare tid.

Ett enkelt test skulle kunna avhjälpa problemet.

– Som det är i dag måste vi komma fram till vem som är resistent genom att pröva oss fram, säger Richard Kerensky, adjungerad professor vid medicinska institutionen vid University of Florida i Gainesville.

– Det finns ett test på gång som FDA förhoppningsvis godkänner inom kort. Vi vet däremot inte hur bra det är.

Testet går ut på att med hjälp av ett enkelt blodprov från patienten, kan den behandlande läkaren snabbt se om patienten är resistent mot ASA eller inte.

– Om patienten är resistent kan det ibland hjälpa att höja dosen. Men det är bättre att kombinera behandlingen med annan blodförtunnande behandling, säger Richard Kerensky.

Enligt Richard Kerensky har man i vissa studier, när man studerat fenomenet, gått så högt upp i dos som till 1 300 mg ASA, utan att se någon bättre effekt. Istället har patienten drabbats av allvarliga biverkningar som magblödningar.

Problemet med ASA-resistens är flera enligt Richard Kerensky; det saknas en egentlig definition, prevalensen är okänd liksom den kliniska relevansen.

– Det behövs helt enkelt fler studier som undersöker
de här frågorna.

Samtidigt är han noga med att belysa några tänkbara orsaker till fenomenet; otillräcklig dos, bristande följsamhet till läkarens ordination, varierande biotillgänglighet, genetiska polymorfismer och interaktioner med andra läkemedel.

– Naturligtvis gäller det här inte bara ASA utan all behandling. Det finns alltid en viss del av patienterna som får behandling där det inte ger någon effekt.