Annons

Ärftlighet och miljö

Atopi innebär en ärftlig benägenhet att utveckla en allergisk reaktion. Även om anlagen för atopi är ärftliga så är det miljöfaktorer som avgör om man verkligen utvecklar allergi. Allergi börjar ofta som en födoämnesallergi eller blöjveckseksem hos små barn. Allergin kan med åren utvecklas till en luftvägsallergi. Mycket tyder på att benägenheten att utveckla allergier […]

22 mar 2006, kl 15:55
0

Atopi innebär en ärftlig benägenhet att utveckla en allergisk reaktion. Även om anlagen för atopi är ärftliga så är det miljöfaktorer som avgör om man verkligen utvecklar allergi.
Allergi börjar ofta som en födoämnesallergi eller blöjveckseksem hos små barn. Allergin kan med åren utvecklas till en luftvägsallergi.
Mycket tyder på att benägenheten att utveckla allergier grundläggs under de två första åren. Det visar adoptionsstudier.
För små barn med allergier har miljön stor betydelse för om de ska utveckla astma. Det visar en stor studie om astma och allergi i Norrbotten. Den visar att barn med astma utan allergi ofta blir av med sina symtom när de växer upp. För barn över sju år tycks miljöns inverkan ha mindre betydelse.
De viktigaste allergiframkallande ämnena är träd- och gräspollen, husdjur, mögel kvalster och olika
födoämnen. Vid kontaktallergier är nickel vanligast.

Källa: Tio frågor & svar om allergi. Forskning.nu