Annons

?Apoteksmonopolets framtid en nyckelfråga?

Apotekarsocietetens styrelse består av ordförande och åtta ledamöter. Deras mandatperiod är två år. Både ordförande Hans Sievertsson och vice ordförande Astrid Kågedal har tidigare porträtterats i Läkemedelsvärlden (LMV 7-8/02 respektive 10/02). Här svarar de på fyra frågor om vad de vill med sin tid i styrelsen.

19 okt 2004, kl 18:06
0

Annons

Ulf Ellerfelt, apotekare, 58 år, Vattholma

1. Jag vill se till att Apotekarsocieteten blir en erkänd samarbetspartner för alla med behov av utbildning inom läkemedelsområdet.

2. En mycket viktig fråga är om Apotekarsocieteten efter ett eventuellt friande i Bringwellmålet i EG-domstolen fortfarande ska vara främst ett utbildningsinstitut.
Det är viktigt att övertyga Landstingsförbundet om att Läkemedelsakademins kurser ska vara öppna för läkare även om kurserna inte är Ipuls-certifierade.

3. Arbete inom Regulatory Affairs på Socialstyrelsens Läkemedelsavdelning, Lederle, Pharmacia Ophthalmics och Alcon.

4. Regulatory Affairs Manager vid Alcon Sverige AB.

Eva Sjökvist Saers, farm dr, 42 år, Älvsjö

1. Jag vill bidra till att stärka Apotekarsocietetens roll som den gemensamma organisationen för alla de som arbetar professionellt inom läkemedelsområdet. Det är självklart att Apotekarsocieteten ska vara med i debatten om läkemedelsfrågor.

2. Sektioner, kretsar, kansli och styrelse ska aktivt arbeta med hur grundutbildning och forskarutbildning ska utvecklas för att möta framtidens krav, verka för att få till en bättre läkemedelsanvändning, och säkerställa att företagandet, inklusive forskningsklimat, håller en hög klass i Sverige.

3. Farmacichef på Astra Pain Control. Sedan ansvarig för en enhet inom Pharmaceutical and Analytical R&D på Astrazeneca som arbetade med kliniskt prövningsmaterial.

4. Sedan 1 oktober 2003 chef för affärsområde Apoteket Produktion & Laboratorier, Apoteket.

Päivi Järvelä, farm lic, 46 år, Vendelsö

1. Inom sektionerna och kretsarna finns det en enorm kraft och kompetens vilket inte utnyttjas fullt ut idag. Det hoppas jag kunna påverka.

2. En organisation som inte ?hänger med? i utvecklingen inom branschen kan knappast locka till sig aktiva, kunniga medlemmar ? och då är vi inte heller intressanta som nätverk.
Viktiga frågor är därför apoteksmonopolets framtid, industrins utveckling i Sverige samt bristen på välutbildade naturvetare.

3. Har arbetat inom läkemedelsindustrin sedan 1981; de första fem åren inom FoU i ett finskt företag, därefter inom kvalitetssäkring, först i olika delar av Pharmacia, sedan 1998 inom Astrazeneca.

4. Chef för kvalitetssäkring för Astrazeneca Sweden Operations som innefattar all läkemedelstillverkning i Astrazenecas svenska fabriker.

Kristina Luthman, farm dr, 51 år, Göteborg

1. Jag kommer främst bevaka frågor kring farmacevtutbildningarna i Sverige.

2. Behovet av nyanserad information om läkemedel samt en mer nyanserad bild av läkemedelsanvändningen.
Utveckling av kretsarnas och sektionernas indelning och deras arbete. Vilken roll ska Apotekarsocieteten spela när/om apoteksmonopolet upphör?

3. Postdoc, forskarassistent och lektor i organisk farmacevtisk kemi, professor i läkemedelskemi i Tromsö.

4. Sedan 2002 professor i läkemedelskemi vid Göteborgs universitet.

Sofia Kälvemark Sporrong, fil kand, 39 år, Åland

1. Att Apotekarsocieteten blir en ännu viktigare aktör inom läkemedelsområdet.

2. Internt är det att ekonomin inte är i balans och då handlar det om att prioritera. Det är knepigt att spara ?rätt? så att verksamheten kan fortsätta och såväl den ideella som kommersiella sidan kan utvecklas.

3. Institutet för Framtidsstudier och i flera år vårdbiträde inom långvården. Apoteket AB sedan 1997 med avbrott för nio månader på Socialdepartementet (HSU 2000) och nio månader på Socialstyrelsens dåvarande läkemedelsenhet. Har också läst psykologi, sociologi, nationalekonomi, statistik, socialmedicin och antik historia.

4. Halvtid på Apoteket AB, främst med Läkemedelsprofiler, och halvtid doktorand inom Socialmedicin i Uppsala. Forskar om moralisk stress inom vården och på apotek.

Astrid Forsström, apotekare, 51 år, Danderyd

1. Jag vill försöka inspirera till ökat engagemang för Apotekarsocieteten, fortsätta driva viktiga frågor när det gäller vidareutbildning och ökat samarbete mellan sektioner, kretsar och andra professioner. Försöka stärka Apotekarsocieteten så att vi tydligare märks som samarbetspartner när det gäller läkemedelsfrågor.

2. Öka samarbetet med andra professioner. Stärka Apotekarsocietetens position och vara ännu mer omvärldsorienterade så att vi snabbt kan erbjuda rätt utbildningar och stöd till våra medlemmar.

3. Biträdande apotekschef 1979-1985 på Södersjukhuset och S:t Görans sjukhusapotek, apotekschef på apoteket vid Danderyds Sjukhus 1989-1999, huvudkontoret Apoteket AB 2000-2001.

4. Apotekschef vid Akademiska Sjukhuset Uppsala.

Bengt Dahlström, farm dr, 54 år, Uppsala

1. Jag vill bistå med min kompetens och erfarenhet för att främja kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet.

2. Nytta med läkemedel, utvecklingskostnader för nya läkemedel, forskningsklimatet i Sverige, strategier för medlemsrekrytering och utveckling av webbaserad information till våra medlemmar.

3. Uplife Management, Upinvest, Berzelius Clinical Research Center, vd för Quintiles, PMC, Pharmacia Ophtalmics, ACO Läkemedel

4. Fristående managementkonsult åt företag inom Life Science-sektorn via mitt bolag AB Biopharmacon.