Annons

Apotekets satsning på vård möts med ris och ros

Apoteket har 90 miljoner kundbesök varje år. Det innebär ett enormt underlag för att göra Apoteket till en allt starkare aktör även inom vårdområdet, menar Stefan Carlsson, VD på Apoteket AB. Men kritiker anser att den utvecklingen kan leda till fel prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

26 apr 2006, kl 12:20
0

Med ?vårdnivå 0,5? som ledstjärna – nivån före primärvård och akutvård och som ska avlasta sjukvården – utvecklar Apoteket en rad nya tjänster. Det handlar om hälsocoacher som ger hälsoråd, hälsotorg och vårdotek med farmacevter och sjuksköterskor som svarar på frågor om egenvård, och även tar hand om lättare medicinska åkommor (vårdoteken).
– Vi har tre gånger fler kundbesök än hälso- och sjukvården och vi måste fråga oss om vi gör tillräckligt mycket av det? Vi vet att 20 procent av dem som besöker primärvården skulle klara sig med att i stället utnyttja apotekets tjänster, säger Stefan Carlsson.
Så som statligt monopolföretag har Apoteket även ett ansvar att bidra till en förbättrad egenvård, menar Stefan Carlsson. Men det finns också en krass affärsmässig bakgrund till en breddad verksamhet. Monopolet kan ju upphöra.
– Uppstår en situation lik den i exempelvis Norge, med olika kedjor som tillhandahåller läkemedel, blir det en viktig konkurrensfördel för oss att finnas med inom olika typer av verksamheter, säger Stefan Carlsson.
Några helt nya koncept för att ta en större plats inom vårdsektorn diskuteras inte just nu, men en utveckling av de redan prövade är på gång.
– Det finns ett stort tryck från många landsting att få till stånd fler hälsotorg, och det är en utveckling som kommer att gå snabbt. Vår ambition är att även vårdoteken ska bli fler. Men de ska aldrig ställa diagnoser, och vi kommer aldrig att ha läkare på vårdotek. Att kombinera förskrivning med försäljning är bara kostnadsdrivande, säger Stefan Carlsson.

Borde samordnas med sjukvården
Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm är på flera sätt kritisk mot Apotekets vårdsatsningar. Men hon understryker att det inte är farmacevternas roll i detta som bör kritiseras, utan Apoteket som sådant.
– Dels är det fel att ett statligt bolag agerar inom vårdsektorn utan att samordna det med hälso- och sjukvården och de behov som finns där. Som statligt bolag kan det vara enklare att få fram pengar än vad det är för landstingen, och effekten kan bli fel prioriteringar genom att patienter med svårare sjukdomar riskerar att lågprioriteras, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Tanken med vårdnivå 0,5, så som ?sluss? för att patienter ska hamna rätt, är dock något som även Eva Nilsson Bågenholm ställer sig bakom. Men hon är betydligt mer skeptisk till vårdoteken, som erbjuder viss medicinsk vård.
– Även om det bara handlar om enkla medicinska åtgärder så måste de journalföras och följas upp. Då skapas nya journalsystem, och vården som erbjuds blir inte lika bra som vid en vårdcentral. Gränsen mellan vad som är egenvård och vad som är sjukvård är inte alltid så lätt att dra, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Finns en efterfrågan
Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund ser en rad fördelar med Apotekets satsningar.
– Det finns idag mycket som efterfrågas men som inte är speciellt tillgängligt. Det kan exempelvis handla om att få sitt blodtryck taget, och sedan få möjlighet att tala med en sköterska om det. Det är bra att erbjuda medicinsk kompetens även utanför de traditionella ?vård-väggarna?, säger Anna-Karin Eklund.
– Att personal på en vårdcentral skulle vara bättre på att se till patientens hela medicinska behov än personal på ett vårdotek, tror jag inte. Även på en vårdcentral tar man oftast bara hand om det patienten specifikt söker för.
Även bland privata vårdgivare är meningarna delade till Apotekets intåg i vården. På Praktikertjänst, som har 770 privatpraktiserande läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, dietister med flera anslutna till bolaget, anser man att Apoteket borde hålla sig till att distribuera läkemedel.
– Ska Apoteket agera som konkurrent inom vården men behålla monopolet på läkemedelsdistributionen blir Apotekets roll mycket otydlig. Samma mångfald som inom vården borde i så fall även gälla läkemedelsdistributionen, säger Håkan Wittgren, hälso- och sjukvårdsansvarig på Praktikertjänst.
Vårdföretaget Capio ser uteslutande positivt på Apotekets satsningar. Det samarbetar dessutom med Apoteket, genom att det är Capios sjuksköterskor som bemannar vårdoteken i Göteborg.
– Det behövs ett större utbud av hälso- och sjukvård och vårdoteken är exempel på en ny och spännande vårdform. Jag ser inget negativt med att Apoteket utvecklar ytterligare nya koncept inom vårdsektorn, säger Ann-Sofi Lodin, affärsområdeschef för Capio Norden.
– Det handlar om en lägre vårdnivå än primärvård och Apoteket kommer aldrig att kunna ta över hela vårdkedjor.