Annons

Apoteket lägger ner två av tre Vårdotek

Vårdoteket får inte det ekonomiska stöd som man hoppats på från Västra Götalandsregionen. Nu stängs åtta av de tolv Vårdoteken i Göteborg. Men Eva Fernvall, marknadsdirektör på Apoteket, tror fortfarande på en lösning.

14 apr 2006, kl 17:15
0

Drygt fyra månader efter det att Apoteket och Capio startade sin satsning på Vårdotek i Göteborg, har projektet tvingats backa av ekonomiska skäl. Det förväntade avtalet med Västra Götalandsregionen har uteblivit.

– Västra Götalandsregionen var väldigt positiv. Man tyckte att det här skulle kunna gå att lösas på ett eller annat sätt och gav ett slags löfte om pengar också. Men man har inte hittat någon politisk lösning på frågan och vi har inte fått något avtal, säger Eva Fernvall, Apotekets marknadsdirektör.

Politisk fråga

Det är de lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna som beslutar om fördelningen av vårdpengarna i Göteborg. Och det var när ärendet lyftes ner dit som det uppstod ?olika låsningar?, enligt Fernvall.

– Frågan har blivit politisk. Socialdemokraterna och vänstern tycker inte om att Capio är inblandat och moderaterna är emot monopolet. Vi väljer att tolka det som att det är svårt att införa något nytt i vården, i det här fallet en ny vårdnivå. Det tar tid och det gäller att vara uthållig.

Av de ursprungliga tolv Vårdoteken kommer åtta nu att stängas – i alla fall temporärt. Men Fernvall hoppas fortfarande på en lösning.

– Jag tror att vi hittar en lösning, men det kommer att ta tid. Och vi kommer även att diskutera med andra landsting. Vi försöker vara uthålliga för vi tror på idén, säger hon.

Svalt intresse

Roland Andersson (s), ordförande i regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, menar att diskussionerna ska föras med de berörda hälso- och sjukvårdsnämnderna – eftersom det är de som i slutändan fördelar pengarna inom vården. Men intresset från nämnderna har varit svalt, enligt Andersson. Och att lösa det från centralt håll går inte. Att Västra Götalandsregionen mer eller mindre ska ha lovat pengar till Vårdoteken hävdar Roland Andersson att han inte vet något om.

– Några sådana samtal har jag inte deltagit i. Det är troligt att Apoteket och Capio har startat detta för tidigt innan de har vetat att det är fullt finansierat av hälso- sjukvårdsnämnderna. Mig har de inte fört några förhandlingar med, säger han.

Håkan Linnarsson (s), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i nordöstra Göteborg, bekräftar att intresset från nämnderna har varit svalt.

– Vi måste hela tiden väga hur vi använder våra resurser. Detta är en ny vårdnivå och innan vi satsar på en ny vårdnivå så kanske vi ska försöka få de vårdnivåer vi har att fungera, säger Håkan Linnarsson.

– Idén kändes helt krasst som en god affärsidé för Apoteket och det är inget som skattekollektivet ska vara med och finansiera. Men huvudorsaken är en resursprioritering.

Frågan inte aktuell

De första diskussionerna fördes i nämnderna strax före jul. Sammanlagt är det fyra nämnder som berörs och dessa var oeniga i frågan, två av dem tyckte att Vårdoteken var en intressant idé, men ville inte delta i finansieringen. En nämnd tyckte inte alls om idén och den fjärde ville återremittera ärendet.

– Vi ansåg att vi borde ha samma syn i frågan och eftersom nämnderna inte var överens, så beslutade vi att inte stödja idén. Frågan har varit uppe igen efter nyår, men resultatet är det samma, säger Nils-Gunnar Erntsson, direktör för hälso- sjukvårdskansliet i Göteborg.

Sammanlagt rör det sig om tre miljoner kronor som de fyra berörda nämnderna skulle bidra med till Vårdoteket. Att Vårdoteket skulle ha varit lovade pengar innan projektet drog vet Erntsson ingenting om.

– Några sådana diskussioner har i alla fall inte jag deltagit i. Frågan är i dagsläget inte längre aktuell hos nämnderna, säger Erntsson.

Läs mer om Vårdoteken på sid 22 i kommande Läkemedelsvärlden.