Annons
“Apoteken måste bli en del av vården”

“Apoteken måste bli en del av vården”

Det är viktigt att de framtida apoteken säkerställer hög kvalité och blir en del av den svenska sjukvården. Därför sätter Apotekarsocieteten nu ihop ett kvalitetsråd, skriver organisationens vd, Andreas Furängen i ett debattinlägg.

16 okt 2009, kl 16:08
2

Annons

I dagarna kommer apoteksväsendet att övergå i en radikalt ny
organisation, då fler aktörer släpps in på banan. En reflektion som jag
gör, när man tar del av debatten, är hur man ser på det svenska
apoteksväsendet. Är apoteken en del av hälso- och sjukvården eller
enbart butiker, till delar fyllda med läkemedel!?

Från Apotekarsocietetens sida är ställningstagandet väldigt enkelt. Vi ser apoteken som en del av hälso- och sjukvården. Det är här som patienten ofta har sin sista kontakt i en vårdkedja och den kunniga farmacevtiska personalen kan hjälpa till, besvara frågor och därmed ge möjlighet till en optimal läkemedelsanvändning. Jag vill i det här sammanhanget uttrycka min stora beundran för de apoteksanställda, som trots stora, oklara förändringar i organisationen, fortsätter att ge patienten allt stöd i sin läkemedelsanvändning.

Läkemedelsanvändningen är ett nyckelområde för Apotekarsocieteten och vi för sedan över ett år en dialog med Socialdepartementet i denna fråga och har erbjudit våra tjänster på området.

Tre ledord som styrt våra ställningstaganden i våra remissvar och informella kontakter är: samhällsnytta, kompetens och kvalité.
Samhällsnytta ? apoteken som en del av hälso- och sjukvården.
Kompetens – att utveckla bra farmacevtiska utbildningar. Vi har haft kontakt med Lunds Universitet, som i dagarna har ansökt om en helt ny apotekarexamen och vi har fortlöpande kontakter med den Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala Universitet, som avser att skapa ett nytt apotekarprogram 2011. Vidare har vi genom kontakter med relevanta myndigheter påbörjat planering av vidareutbildningsprogram för aktörerna på den nya apoteksmarknaden.
Kvalité – kompetens är bra, men är inte en garanti för bra kvalité. Däremot är ofta bra kvalité ett kvitto på hög kompetens.

Därför avser Apotekarsocieteten att under senhösten starta ett kvalitetsråd, med intressenter från den nya apoteksmarknaden. Syftet är att tillsammans skapa standarder så att hög kvalité säkerställs och utvecklas på den nya apoteksmarknaden.

ANDREAS FURÄNGEN,VD APOTEKARSOCIETETEN

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Intressanta och vettiga synpunkter från detta utbildningsförbund, fd yrkesorganisation. Men jag saknar klarspråk i den professionella diskussionen och ett efterfrågat djup.