Annons

Antisense får cancerceller att begå självmord

Aventis ska snart lämna in ansökan för ett cancerläkemedel med helt ny verkningsmekanism. Antisensepreparatet oblimersen får cancerceller att bryta ner sig själva.

17 mar 2003, kl 16:27
0

Annons

Aventis oblimersen (Genasense) ligger i slutspurten av fas III och företaget ska lämna in en ansökan under sommaren. För närvarande testas preparatet mot malignt melanom, multipelmyelom och kronisk lymfocytleukemi. Tanken är att det också ska vara verksamt mot många andra cancertyper, som prostata- och lungcancer.

Aventis har nyligen licensierat oblimersen av Genta, ett amerikanskt bioteknikföretag inriktat på cancerforskning. Substansen hindrar tillverkningen av Bcl-2, ett protein som hindrar apoptos.

Apoptos är cellernas mekanism för självdestruktion. Mekanismen används för att skadade celler ska lämna plats för nya. Kroppen förnyas ständigt genom apoptos av skadade celler och delning av friska. Processen styrs av förhållandet mellan koncentrationen av olika proteiner i cellen. Bcl-2 ger en signal om att cellen inte ska genomgå apoptos.

Vanlig måltavla
Vid många vanliga cancertyper har man upptäckt att 60-90 procent av tumörerna överuttrycker Bcl-2. Därigenom blir cancercellerna delvis immuna mot cytostatika, strålning och immunoterapi. Trots att cellerna skadats av behandlingen genomgår de inte apoptos, eftersom de höga koncentrationerna av proteinet skyddar.

Syftet med oblimersen är att förstärka effekten av behandlingen. Substansen består av en DNA-sträng, som har modifierats något för att förhindra nedbrytning och få bättre farmakokinetiska egenskaper. Antisense innebär att nukleotidsekvensen hos oblimersen är komplementär till en del av sekvensen hos den mRNA-molekyl som utgör ritningen till Bcl-2. Molekylerna binds därför ihop (hybridiserar). Då kan mRNA-molekylen inte fästa till ribosomerna och bilda Bcl-2. Dessutom finns det enzymer i cellen som bryter ner bundet mRNA.

Kompletterande terapi
De kända biverkningarna är måttliga med trötthet och feber som de vanligaste. En fördel är att biverkningarna inte överlappar de som finns för cytostatika, eftersom tanken är att preparaten ska användas tillsammans.

Aventis och Genta har stora förhoppningar för preparatet, eftersom det kan användas vid de flesta stora cancerformer och inte konkurrerar med nuvarande behandling. En typisk behandling skulle innebära att patienten först får oblimersen några dagar direkt följt av en konventionell behandling med till exempel cytostatika.