Annons

Antidepressiva påverkar tillväxt av nya hjärnceller

Blockering av nervtillväxt i hjärnan hos möss gör antidepressiva läkemedel ineffektiva. Det stärker teorin om ett samband mellan nervtillväxt och depression.

26 aug 2003, kl 10:56
0

Antidepressiva läkemedel kan hjälpa till att stimulera tillväxt av nya hjärnceller. Det är en viktig ny kunskap om hur antidepressiva verkar och kan också förklara varför det kan ta veckor för medlen att ge effekt mot depression.
Amerikanska forskare har i djurförsök visat att antidepressiva läkemedel kan hjälpa hjärnceller att återbildas i hippocampus. Det är ett område i hjärnan som är viktig för inlärning och minne och som normalt inte kopplas till depression. Studien stärker annan forskning som tyder på att depression kan krympa hippocampus.


Beroende av nya nervceller
I en studie som nyligen publicerades i Science (2003;301:805-809) visar neurologer vid Columbia University i New York, USA att blockering av nervtillväxt hos möss också blockerar effekten av antidepressiva läkemedel.
Forskarna använde en standardmodell för att testa effekten av antidepressiva läkemedel på råttor. De placerade hungriga möss i ett område som var mycket upplyst och ju mer ovilliga mössen var att gå in i ljuset för att äta, desto högre hamnade de på en skala för oro och depression. Efter fyra veckors behandling med antingen fluoxetin eller läkemedel från andra klasser antidepressiva, hämtade behandlade möss föda omkring 35 procent snabbare än de som fick placebo. De hade också 60 procent fler delade celler i hippocampus.
Forskarna testade sedan om blockering av hjärnans förmåga att bilda nya nervceller också skulle blockera effekten av antidepressiva läkemedel. De strålade mössen för att döda stamceller i hippocampus. De bestrålade mössen skilde sig efter fyra veckors behandling från obehandlade möss på två sätt. Antidepressiva läkemedel gav inte upphov till bildning av nya neuron och läkemedlen hade ingen effekt på djurens vilja att hämta föda i det upplysta området. Däremot verkade de bestrålade mössen inte mer oroliga eller deprimerade än kontrollmössen, konstaterar forskarna.


En gåta
Professor Elias Eriksson vid institutionen för farmakologi, Göteborgs universitet, tycker att studien är intressant eftersom det har varit en gåta i alla år varför antidepressiva har fördröjd effekt. Man har anat att läkemedlen skulle kunna stimulera nervtillväxt, men nu har man fått det bekräftat. Man vet också av djurförsök att elchocksbehandling stimulerar nervcellstillväxt.
? Men något bevis för att detta har med den antidepressiva effekten att göra har de inte visat i den här studien heller, säger han.
Han tycker att det finns en del svagheter, till exempel att de studerat beteendeeffekter på råttor där man inte säkert vet att det har med depression att göra. Ett annat frågetecken är att de får samma effekt på nervtillväxt av en 5 HT 1A receptoragonist som av antidepressiva. Sådana droger har inga antidepressiva effekter på människa, påpekar Elias Eriksson.
Men han tycker att teorin är lovande och ökar möjligheterna att ta fram nya läkemedel. Tidigare har man inte vetat så mycket om vad som händer efter att antidepressiva läkemedel har påverkat receptorerna för serotonin och/eller noradrenalin.
? Vi vill ju kartlägga hela kedjan fram till antidepressiv effekt. Om man nu har kartlagt ytterligare ett steg bortom serotoninneuronen så ger det mycket större möjligheter att ta fram nya läkemedel som går in på den nivån. Men det är ett väldigt långsiktigt perspektiv, säger Elias Eriksson.


Kan skydda hjärnan
Den första studien som bekräftar att de prekliniska fynden kan vara relevanta även för människa har gjorts av forskare i Washington. De har visat en direkt koppling mellan behandling med antidepressiva läkemedel och storleken på hippocampus hos kvinnor med depression.
Forskarna undersökte 38 kvinnor som haft upprepade depressioner med PET-kamera och kunde visa att deras hippocampus var 10 procent mindre än kontrollpersoner som inte haft depression. Av de deprimerade kvinnorna hade de med flest obehandlade dagar med sjukdomen den största minskningen i hippocampusvolym, rapporterar forskarna i augustinumret av American Journal of Psychiatry. n