Antibiotika overksamt mot bihåleinflammation
Varken antibiotika eller nässpray med kortison hjälper den som drabbats av bihåleinflammation.

Antibiotika overksamt mot bihåleinflammation

Patienter med bihåleinflammation tillfrisknar inom fjorton
dagar oavsett om de behandlas med antibiotika eller inte. Det visar en brittisk
studie som publiceras i JAMA idag.

5 dec 2007, kl 13:29
0

De brittiska forskarna har följt 240 vuxna patienter med
bihåleinflammation från 58 olika vårdcentraler för att undersöka vilken effekt
antibiotikabehandling och nässpray med kortison har. Patienterna fick
rapportera in sina symtom under två veckor. Resultatet visar ingen större
skillnad mellan de olika behandlingarna och placebo. Efter tio dagar hade 29
procent av patienterna som behandlats med antibiotika fortfarande symtom, i
placebogruppen var siffran 33 procent. När det gäller behandlingen med nässpray
med kortison var det 31 procent som fortfarande hade symtom efter 10 dagar, och
detsamma gällde i placebogruppen.

Forskarna skriver att deras främsta slutsats är att varken
antibiotika eller kortisonnässpray eller en kombination av de båda har någon
effekt på bihåleinflammation. Möjligtvis kan kortisonnässprayen hjälpa de
patienter som har lindriga symtom.

Enligt infektionsläkaren Ragnar Norrby stödjer de här
resultaten tidigare kunskap.
? Den här studien visar det som de flesta studier som jämför antibiotika mot
placebo för bihåleinflammation visar. Det blir ingen större skillnad eftersom
de allra flesta infektioner läker ut av sig själva, säger han.
? Man ska vara så restriktiv som möjligt med att skriva ut antibiotika till de
här patienterna, men det kan vara motiverat hos de som har hög feber.     

I en tillhörande kommentar i dagens JAMA skriver den norske
läkaren Morten Lindbaek att studien ger ytterligare bevis för att de flesta
patienter inte är hjälpta av antibiotika. Men samtidigt konstaterar han, precis
som Ragnar Norrby, att för vissa patienter är antibiotikan effektiv och därför efterlyser
han bättre tester som på förhand skulle kunna tala om vilka patienter som
behöver antibiotikabehandlas.