Annons
NT-rådet ger snabbare besked om immunterapier

NT-rådet ger snabbare besked om immunterapier

Ändrat arbetssätt och lägre priser kortar väntan på NT-rådets beslut om nya cancerläkemedel.

3 sep 2021, kl 10:06
0

Gerd Lärfars

Gerd Lärfars.

NT-rådet, regionernas gemensamma organ för nationellt införande av nya terapier, räknar nu med att kunna ge snabbare besked om immunterapier mot cancer än tidigare. Tiden kortas mellan läkemedlets godkännande och NT-rådets rekommendation till vården om införande eller ej.

Betydligt snabbare besked om immunterapier

Ett aktuellt exempel är NT-rådets nya rekommendation om att PD-1-hämmaren Keytruda (pembrolizumab) bör användas i första linjen tillsammans med cytostatika hos patienter med vissa svårbehandlade former av cancer i matstrupen eller övergången mellan matstrupe och magsäck. NT-rådets rekommendation kom bara två månader efter EU-godkännandet av denna nya indikation för Keytruda.

Det kan jämföras med att det under 2020 tog i genomsnitt tio månader från marknadsgodkännande av ett läkemedel innan NT-rådets rekommendation kom.

Väntetiderna har de senaste åren ökat. Det som tagit allt längre tid är framför allt den hälsoekonomiska värdering som NT-rådet brukar beställa av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. En fördröjning som enligt TLV beror på att NT-rådet beställt fler värderingar än tidigare av nya läkemedel inför eventuell marknadsintroduktion.

Hoppar över TLV

Inför det aktuella beslutet om Keytruda mot matstrupscancer använde sig NT-rådet av en ny och förenklad process som gäller PD1- och PD-L1-hämmare. Processen togs fram eftersom NT-rådet såg ett stort och växande antal immunterapier av den här typen och en snabb utveckling av antalet godkända indikationer.

– Vi behövde hitta ett sätt att hantera alla nya indikationer på ett effektivt sätt och även utnyttja det faktum att vi nu har flera godkända immunterapier, säger Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet.

Processen innebär att när det gäller nya indikationer så kan NT-rådet hoppa över att begära en hälsoekonomisk värdering från TLV. I stället gör experter från den nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel tillsammans med specialister inom det berörda området, den nationella vårdprogramgruppen, en bedömning. De bedömer då de data som finns om effekt och säkerhet och det upphandlade priset för läkemedlet.

Avtal om återbäring

Till bilden hör att regionerna gjort en nationell upphandling av samtliga nu godkända PD1- och PD-L1-hämmare. Behandlingarna har blivit billigare för vården genom avtal som innebär att de får en del av kostnaden återbetald. Hur mycket billigare är dock hemligt.

– De prisnivåer avtalen innebär är sekretessbelagda, men vi är väldigt glada över möjligheten till konkurrens, och de lägre priserna gör att vi kan använda dessa viktiga läkemedel mer, säger Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet.

Hon menar att det senaste beslutet om Keytruda visar att det nya arbetssättet med  PD1- och PD-L1-hämmarna tillsammans med prissänkningar har avsedd effekt.

– Vi kan påskynda arbetet genom att minska antalet ärenden som vi skickar till TLV. En förutsättning är dock att det finns bra studier om vi kan basera bedömningen på. Vi kan inte tumma på kvaliteten.