Annons
”Samarbete avgörande för bra läkemedelsutveckling”

”Samarbete avgörande för bra läkemedelsutveckling”

Under Apotekarsocietetens jubileumsdag diskuterades Sverige som framträdande läkemedelsnation om 50 år.

2 sep 2021, kl 15:45
0

Apotekarsocieteten fyller i år 50 år som ideell förening. För att fira detta anordnades i går en jubileumsdag som bjöd på både nedslag i föreningens historia, och diskussion om de kommande 50 åren. Ett tiotal personer fanns på plats i Apotekarsocietetens bibliotek på Wallingatan i Stockholm, men de flesta tog del av firandet digitalt. Dagen inleddes med att Märit Johansson, styrelseordförande i föreningen, hälsade välkommen och reflekterade över hur omvärlden, och Apotekarsocieteten med den, har förändrats under de senaste 50 åren.

Viktigt med samarbete

En av programpunkterna under jubileumsdagen var en diskussion med Apotekarsocietetens nya vd Robert Kronqvist, Apotekarsocietetens tidigare styrelseordförande Eva Sjökvist Saers, Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström och specialistläkaren Caroline Ingre. De pratade bland annat om vad som är viktigt för att Sverige ska fortsätta vara en framträdande läkemedelsnation de kommande 50 åren. Alla deltagare var överens om att samarbete mellan länder och aktörer är en avgörande faktor.

‒ Inom läkemedelsbranschen känner alla varandra, och det är en fördel för att föra utvecklingen framåt, sa Richard Bergström.

‒ Tidigare tyckte forskare inte att det var så intressant att samarbeta, men det är något som krävs för att vi till exempel ska kunna ta fram precisionsmedicin. Då måste vi studera ett stort antal patienter. Samarbete måste ses som något positivt och inte tvärtom, sa Caroline Ingre.

Hon framhöll också att det är viktigt att Sverige väcker opinion om att de stora universitetssjukhusen ska vara med och driva läkemedelsprövningar, och att de ska vara en del av utbildningen.

Deltagarna pratade även om hur en organisation som Apotekarsocieteten kan bidra till utvecklingen av Läkemedelssverige.

‒ Vi ska fortsätta att vara en samlingsplats. Vi ska se till att vi erbjuder en plattform där personer inom läkemedelsbranschen kan mötas och samarbeta, sa Robert Kronqvist.

Eva Sjökvist Saers poängterade att det också är viktigt att föreningen är en kunskapskälla med kvalitetssäkrad, vetenskapligt baserade fakta och att den är en aktiv aktör.

‒ Apotekarsocieteten ska inte bara anpassa sig till utvecklingen utan också vara med och driva den framåt, sa hon.

Läkemedelsvärldens utveckling

Caroline Ingre, som även är gruppledare för ALS-forskningen på institutionen för klinisk neurovetenskap, höll också en presentation om den senaste forskningen om sjukdomen. I dag finns inget botemedel mot ALS, men de senaste studierna har visat lovande resultat.

Under dagen berättade också Ingrid Helander, kommunikationsansvarig för Apotekarsocieteten, om Läkemedelsvärldens historia som sträcker sig ända tillbaka till 1897 då det första numret av föregångaren Svensk farmaceutisk tidskrift gavs ut. År 1995 bytte tidningen namn, och fick då också sin första journalistiska chefredaktör. Innan dess hade denna roll endast tillhört apotekare.

Läkemedelsakademins utbildningschef Hanna Rickberg berättade också om utvecklingen av Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet de senaste 50 åren. Mycket har hänt under dessa år, men en kurs i klinisk läkemedelsprövning som startade 1979 går fortfarande att läsa. Den har hittills getts vid 125 tillfällen.

Sektionerna från Apotekarsocieteten berättade

Publiken fick också höra några presentationer från Apotekarsocietetens sektioner. Eva Liljenberg från Sektionen för regulatory affairs berättade om hur utvecklingen av godkännandeprocessen för läkemedel har sett ut och vilken betydelse Sveriges inträde i EU hade.

‒ Det var en succé för läkemedelsgodkännande och tillsyn av läkemedel, sa hon.

Matts Balgård från Sektionen för sjukvårdsfarmaci berättade om när apoteken klev in på sjukhusen. Bland annat fick deltagarna höra om Johan Christian Georgii som 1753 blev den allra första lasarettsapotekaren. Matts Balgård pratade också om att sjukvårdsfarmaci intresserar många studenter och att det därför är ett framtidsområde.

Även Görel Skogsmo, vice ordförande för Sektionen för läkemedelsinformation, berättade om deras arbete med att inspirera till bra information för att förbättra användningen av och behandlingen med läkemedel.

Fördel att vara ideell förening

Jubileumsdagen bjöd även på en intervju Apotekarsocietetens tidigare vd Leif H. Eklund. Han var verksam när staten 1971 tog över apoteksverksamheten och Apotekarsocieteten fick sin nya roll ideell förening.

‒ Det var en stor överraskning för medlemmarna. Det var många som inte tyckte om beslutet men det var ett politiskt beslut som inte gick att ändra på. Men det visade sig att det fanns många fördelar med att vara en ideell förening.

År 2009, när omregleringen av apoteken skedde, kom frågan om Apotekarsocieteten skulle ta tillbaka sin tidigare position som förespråkare för apoteken.

‒ De flesta tyckte då att man kunde spela en viktigare roll som obunden organisation, sa Leif H. Eklund.

Det var inte bara Apotekarsocieteten som firades under dagen. Även föreningens senaste hedersledamöter uppmärksammades. Det var Anne Hiselius, klinisk apotekare, Region Jönköping och Björn Lindeke, docent i läkemedelskemi och tidigare vd för Apotekarsocieteten som fick ta emot detta pris.

Jubileumsdagen avslutades med ett digitalt besök hos Apotekarsocietetens Gävleborgs-Dala-krets och en gemensam skål för föreningens 50-årsdag.