Annons
Norge erbjuder vaccin till alla barn 12-15 år

Norge erbjuder vaccin till alla barn 12-15 år

Den norska regeringen erbjuder nu alla mellan 12 och 15 år att ta vaccin mot covid-19 men Sverige följer inte efter.

2 sep 2021, kl 15:10
0

Sedan tidigare vaccinerar Norge liksom Sverige 12-15-åringar i särskilda riskgrupper. Men nu följer den norska regeringen Folkehelseinstituttets rekommendation och erbjuder alla barn i denna åldersgrupp att vaccinera sig.

Folkehelseinstituttet skriver att barn visserligen sällan blir allvarligt sjuka i covid-19. Men att vissa barn trots allt drabbas allvarligt, och att risken för detta ökar i och med ökande smittspridning.

En dos till barn på 12-15 år

– Smittan ökar bland barn och unga och ungdomar har många sociala kontakter. När många smittas kommer också några att riskera att bli inlagda på sjukhus. Det kan också medföra att någon får den sällsynta och allvarliga komplikationen MIS-C, som är ett immunologiskt tillstånd som kan uppstå hos enstaka patienter två-sex veckor efter covid-19-infektion, säger Camilla Stoltenberg, direktör vid Folkehelseinstituttet, i ett pressmeddelande.

Enligt det norska beslutet ska 12-15-åringarna få vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech. De ska enbart erbjudas en dos.

– En dos ger gott skydd mot allvarlig sjukdom, och skyddet kommer sannolikt vara bättre hos ungdomar än för äldre åldersgrupper, säger Camilla Stoltenberg.

Folkhelseinstituttet framhåller också att de sällsynta allvarliga biverkningar som dykt upp bland yngre framför allt har uppstått efter den andra dosen.

– Vi bedömer att erbjudande om en dos är det som ger den tydligaste fördelen för den enskilda unga personen när nyttan vägs mot möjliga biverkningar av vaccinet. Möjligheten att ge även en andra dos kommer att bedömas när det kommer mer kunskap från andra länder som kommit längre i vaccineringen av den här åldersgruppen.

Sveriges linje ligger fast

Det är nu många länder som har börjat vaccinera barn i dessa åldrar, däribland Finland, Danmark, Island, Irland och USA. Den svenska Folkhälsomyndigheten håller hittills fast vid att Sverige bör erbjuda vaccin enbart till riskgrupper bland 12-15-åringarna.

– Vår etiska plattform säger att vi vaccinerar för individens och inte för samhällets skull och än så länge har vi inte sett några data som talar för att nyttan är större än riskerna med vaccinet för barnen, sade Karin Tegmark Wisell, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, vid torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens.

– Men vi tittar hela tiden intensivt på den här frågan och vi kommer noga att sätta oss in i hur Norge gjort sin bedömning för att se om de har några data som vi bör ta in i vår bedömning.