Annons
Fler fick myokardit av covid-19 än av vaccin
Foto: Istock

Fler fick myokardit av covid-19 än av vaccin

I en studie i Israel har forskare undersökt biverkningar av Pfizers vaccin och följdsjukdomar av covid-19.

2 sep 2021, kl 09:33
0

Annons

Flera av de tillstånd som är misstänkta eller konstaterade biverkningar av covid-19-vacciner är också vanliga följdsjukdomar av covid-19. Nu visar en stor studie i Israel att risken för följdsjukdomar av covid-19 var betydligt högre än biverkningsrisken för personer som tog vaccinet från Pfizer/Biontech.

Studien, som har publicerats i New England journal of medicine, är en av världens största studier som har undersökt säkerheten av Pfizers vaccin. Den är gjord av forskare från Clalit research institute i Israel och Harvard university i USA.

Analyser av miljontals elektroniska journaler

Tidigare studier som har gjorts för att utvärdera säkerheten för covid-19-vacciner har byggt på inrapporterade biverkningar från vaccinerade personer. I den nu aktuella studien har forskare i stället analyserat miljontals anonymiserade elektroniska journaler.

Studien består av två olika delstudier. I den ena undersökte forskarna hur många av ett antal misstänkta biverkningar som i verkligenheten var kopplade till covid-19 vaccinet från Pfizer. För att bäst förstå dessa biverkningar och sätta in dem i ett sammanhang, undersökte forskarna i den andra delstudien förekomsten av samma sjukdomstillstånd bland personer som hade smittats av sars-cov-2-viruset.

I den första delstudien jämfördes 884 828 vaccinerade individer över 16 år med samma antal ovaccinerade personer. Forskarna följde upp 25 olika biverkningar inom tre veckor efter varje vaccindos.

I den andra delstudien studerades samma 25 sjukdomstillstånd även bland 173 106 ovaccinerade personer som hade en sars-cov-2-virusinfektion. Detta jämfördes med lika många ovaccinerade personer som inte var infekterade med viruset.

Vanligare med myokardit bland infekterade

Resultatet visade att myokardit, en inflammation i hjärtmuskeln som har rapporterats som en misstänkt biverkning av flera covid-19-vacciner, hade en koppling till vaccinet. Det var en ovanlig biverkning med 2,7 fler fall per 100 000 personer bland vaccinerade än bland ovaccinerade. Sambandet mellan myokardit och covid-19 var betydligt starkare. Där var motsvarande siffra 11 extra fall per 100 000 individer.

– De som har tvekat tills nu att vaccinera sig på grund av oro över mycket sällsynta biverkningar – såsom myokardit – bör vara medvetna om att riskerna för samma biverkning faktiskt är högre bland ovaccinerade infekterade individer, säger Ben Reis på Harvard medical school, i ett pressmeddelande.

Den första delstudien visade också tre andra biverkningar som var måttligt förknippade med vaccinet. Dessa var svullnad av lymfkörtlar (78 extra fall per 100 000 individer), blindtarmsinflammation (5 extra fall per 100 000 individer) och bältros (16 extra fall per 100 000 individer).

Den andra delstudien visade att flera allvarliga följdsjukdomar drabbade ovaccinerade personer som hade en sars-cov-2-virusinfektion. Dessa var bland annat hjärtarytmier njurskada och lungemboli.