Annons

Anders Öhlén om varför läkemedelsförsäkringen är bästa alternativet

Anders Öhlén har förekommit flitigt i medierna sedan han tog över vd-posten på Läkemedelsförsäkringen vid årsskiftet. Den senaste mediestormen har handlat om ersättningen till Gulli Johansson, den idag 80-åriga kvinna som felmedicinerades under elva års tid och påverkades så kraftigt att hon var inlagd på en demensavdelning. På hennes förmodade dödsbädd togs läkemedlen bort och […]

11 okt 2010, kl 17:47
0

Annons

Anders Öhlén har förekommit flitigt i medierna sedan han tog över vd-posten på Läkemedelsförsäkringen vid årsskiftet. Den senaste mediestormen har handlat om ersättningen till Gulli Johansson, den idag 80-åriga kvinna som felmedicinerades under elva års tid och påverkades så kraftigt att hon var inlagd på en demensavdelning. På hennes förmodade dödsbädd togs läkemedlen bort och hon vaknade upp och är nu helt återställd. Läkemedelsförsäkringen har nu erbjudit Gulli Johansson en ersättning på totalt drygt 500 000 kronor skatte-fritt, men vare sig hon själv eller hennes anhöriga tycker att det är tillräckligt, något de kraftfullt framfört i en mängd medier.

Anders Öhlén försvarar ersättningen genom att hänvisa till det svenska ersättningssystemet, som även gäller för patientförsäkringen och trafikförsäkringen. Den blir så låg i Gullis fall eftersom hon inte hade någon förlorad arbetsinkomst utan enbart skulle ersättas för lidande.
– Jag anser att vi har givit rätt ersättning, enligt de ersättningsregler som finns, men jag har full förståelse för att det inte kan ersätta elva förlorade år, säger han.
– Det tror jag inte det finns någon summa som kan göra, lägger han till.
Han har dock inga planer på att se över och ändra regelverket efter det inträffade.
– Nej, vi anpassar oss till det regelverk som finns. Vi är ett mycket litet försäkringsbolag jämfört med både patientförsäkringen och trafikförsäkringen. Ändras det så ändrar vi oss, säger han.

Läkemedelsförsäkringen grundades 1978 efter en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretag i Sverige. Varje år kommer det in mellan 500 och 600 anmälningar om skador och en tredjedel blir beviljade ersättning.
Det kanske låter lite, men Läkemedelsförsäkringen har betydligt generösare regler än produktansvarslagen eller skadeståndslagen som också reglerar området. Beviskravet för sambandet mellan läkemedlet och biverkan är lägre och biverkan behöver inte vara okänd sedan tidigare, påpekar Anders Öhlén.
– Ju mer oväntad biverkan är desto större chans är det att man får ersättning, vi ersätter även kända biverkningar, men i det enskilda fallet ska det inte ha varit förutsägbart, säger han.

I våras skrevs stora rubriker om att många patienter kan stå utan det försäkringsskyddet på grund av att två generikaföretag har valt att ställa sig utanför försäkringen. Detta samtidigt som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ändrade sina regler om att de generika som utsetts till periodens vara måste säljas.
– Det innebär att även en liten aktör, genom att erbjuda lägsta pris, kan bli den som förser svenska folket med stora läkemedelsgrupper som simvastatin eller omeprazol, säger Anders Öhlén.
Bland generikaföretagen är det en kamp på liv och död om att kunna erbjuda det lägsta priset. Den som har periodens vara får sälja stora volymer och de övriga i princip ingenting alls. Det tror Anders Öhlén är en viktig orsak till dagens situation.
– Vi tar 0,29 procent av företagens omsättning i avgift. På varje generikaförpackning blir det ganska lite pengar. Men man kan använda de ören man tjänar in på att inte vara med i försäkringen till att sänka sitt anbud. Det tycker vi är en form av ojuste konkurrens, säger han.
De två generikaföretag som valt att stå utanför kontrar med att de faktiskt har en produktansvarsförsäkring. Men Anders Öhlén menar att det finns stora skillnader.
– De viktigaste är att den inte täcker kända biverkningar och man måste kunna visa att det varit något fel på produkten eller att företaget har misskött sig på något sätt och därigenom orsakat skadan. Så det är nästan omöjligt att få en ersättning den vägen, säger han.

Myndigheter och politiker har dock agerat snabbt och det finns redan ett lagförslag som innebär att läkemedel måste omfattas av en försäkring som ger ett »godtagbart skydd vid personskador« för att få ingå i läkemedelsförmånen. Den nya lagen föreslås börja gälla 1 januari 2011.
Vad som menas med ett »godtagbart skydd« är inte uttalat än. Anders Öhlén tror att Läkemedelsförsäkringens regler kommer att stå modell, men även om det blir en sänkning av ribban så kommer han inte att försämra försäkringens villkor.
– Nej, vi finns ju till för att branschen vill visa att man tar ansvar. Vi vill hålla en hög standard så vi kommer inte att backa på våra regler, säger han.

När Anders Öhlén blickar ett år fram i tiden ser han ett Sverige där alla läkemedelsföretag har en godtagbar personskadeförsäkring. Finns det flera försäkringsaktörer så är han inställd på samarbete.
– Vi måste då säkerställa att vi på ett bra sätt hanterar de fall där patienterna tar flera läkemedel och man inte säkert kan avgöra vilket läkemedel som orsakat skadan, säger han.