Annons

Alliansen föreslår långtgående omreglering

De fyra oppositionspartierna lade under onsdagen fram en gemensam motion om en liberalisering av dagens regler för läkemedelsförsäljning och en utförsäljning av Apoteket AB.

9 jun 2005, kl 09:52
0

Motionen har väckts utanför den allmänna motionstiden med hänvisning till att en “händelse av större vikt” ägt rum. Motionärerna anser att EG-domstolens dom i Bringwell-målet utgör en sådan. Man skriver bland annat att “den svenska marknaden för detaljhandel med läkemedel efter domen de facto kan antas vara helt oreglerad”.

Enligt förslaget ska de butiker som har en farmacevt anställd och fått tillstånd från Läkemedelsverket kunna få tillstånd att sälja receptbelagda mediciner.

Andra butiker ska, "så länge de kan garantera en trygg försäljning och följer de råd som finns för olika preparat", kunna få tillstånd att sälja receptfria läkemedel.

Man föreslår också en utförsäljning av Apoteket AB. Försäljningen är tänkt att i första hand ske till “Apotekets anställda
och den svenska allmänheten”. I ett första steg vill man låta anställda köpa den apoteksverksamhet de arbetar i och ansluta dem till Apoteket AB genom franchiseavtal.

Bakom motionen står riksdagsledamöterna Maria Larsson (kd), Cristina Husmark Pehrsson (m), Kerstin Heineman (fp) och Kenneth Johansson (c).