Allergi vanligast bland allvarlig vaccinbiverkan

Hittills har omkring 700 rapporter om misstänkta biverkningar av
vaccinet Pandemrix nått Läkemedelsverket. Av dessa bedöms ett 20-tal
vara allvarliga. Främst rör det sig om allergiska reaktioner.

29 okt 2009, kl 14:03
2

Annons

Hittills har omkring 1,4 miljoner doser av vaccinet mor influensa A(H1N1) levererats till Sverige och totalt har ett par hundra rapporter om misstänkt biverkan kommit från allmänheten. Från sjukvården har omkring 500 rapporter kommit visar en sammanställning som Läkemedelsverket har gjort.

Enligt Läkemedelsverket följer det här det förväntade mönstret och biverkningarna ligger i linje med vad man sett i de kliniska prövningar som utförts. De flesta rapporter gäller reaktioner som ömhet, rodnad och smärta vid injektionsstället. Andra vanligt förekommande är influensasymptom som feber, frossa, trötthet och huvudvärk.

Totalt sett rör det sig främst om rapporter om allergiska reaktioner. Några fall har rapporterats där personer drabbats av illamående, kräkningar, yrsel, utslag och sömnlöshet. Av de rapporter om biverkningar som misstänks bero på Pandemrix som nått Läkemedelsverket bedöms omkring 20 vara allvarliga. Dessa fall har man också ansett att det finns ett troligt samband mellan vaccinet och reaktionen.

Fem rapporter om dödsfall i samband med vaccination har rapporterats men hittills finns inget som visar att vaccinet var den direkta orsaken. Tiden mellan vaccinationen och dödsfallet har varit mellan 12 timmar och 4 dagar. Samtliga fem rapporter handlar om personer som led av kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, njursvikt, diabetes, dystrofisk muskelsjukdom eller senildemens. Enligt Läkemedelsverket finns obduktionsresultat hittills bara från ett av fallen och denne led av generell åderförkalkning och hade tidigare haft hjärtinfarkter

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Det är väl bland de allvarligare reaktionerna som man ser allergier, inte bland alla biverkningar? Ni skriver ju själva “De flesta rapporter gäller reaktioner som ömhet, rodnad och smärta vid injektionsstället. Andra vanligt förekommande är influensasymptom som feber, frossa, trötthet och huvudvärk.”

  2. Hej Maria!
    Du har helt rätt. Det är i kategorin allvarliga biverkningar som allergiska reaktioner är vanligast enligt Läkemedelsverkets statistik. Rubriken är nu ändrad för att förtydliga detta.
    Tack för uppmärksam läsning!