Annons

Alla nya läkemedel får monografi

Det svenska Läkemedelsver-ket sätter press på EMEA och medlemsländerna i EU i frågan om öppenhet. Läkemedelsverket tänker nämligen göra värderingar och publicera monografier på alla nya läkemedel som kommer till Sverige oavsett om de är godkända centralt eller ömsesidigt.

18 jul 2002, kl 21:32
0

Det svenska Läkemedelsverket har länge varit ensamma i EU om att publicera läkemedelsmonografier med information och värdering av nationellt godkända läkemedel. Detta har för de flesta myndigheter inom EU varit en fullkomlig omöjlighet på grund av deras diametralt motsatta inställning till allmänhetens rätt till information.
Fram till nu har det därför varit lite varierande tillgång på informationen om nya läkemedel. Har de godkänts nationellt i Sverige har det inte varit några problem och inte heller om de godkänts centralt i EMEA som då gör en EPAR (European Public Assessment Report) med information och värdering om det läkemedlet på engelska. Om läkemedlet kommit via den ömsesidiga proceduren och Sverige inte varit referensland så har det däremot inte blivit någon läkemedelsmonografi alls. Men det tänker Läkemedelsverket sätta stopp för nu.
? Ja, vi tänker börja publicera egna läkemedelsmonografier över samtliga nya läkemedel som godkänns i Sverige, säger Anders Broström, enhetschef på Läkemedelsverket. Och det oavsett vilken myndighet som har gjort det ursprungliga godkännandet.


Bemöttes positivt
Detta är naturligtvis att ta övriga EU på sängen som precis har börjat diskutera i termer av öppenhet och som är mycket långt ifrån den svenska öppenheten som ger medborgarna en mycket stor insyn i offentligfinansierade verksamheter.
Trots detta bemöttes nyheten, som Anders Broström presenterade på EMEAs möte om öppenhet i slutet av oktober 1997, ganska positivt av de andra medlemsländernas representanter, eller som Anders Broström själv uttrycker det.
? Det var ingen som sa att de tyckte att det var fel.