Annons

Äldre multisjuka hade i genomsnitt tolv läkemedel

Antalet äldre som bor kvar hemma blir allt fler och allt sjukare. Studier i Stockholms län visar att äldre multisjuka som bor hemma i genomsnitt har ännu fler läkemedel än patienter i äldreboende.

14 nov 2003, kl 14:57
0

Antalet äldre med flera sjukdomar ökar och allt fler av dessa bor kvar hemma. För de multisjuka äldre görs en mängd olika insatser men det sker utan samordning. Den här gruppen behöver en sammanhållen vård och omsorg där inrättandet av äldreteam är en förutsättning. Det menar Ulla Gurner vid Äldrecentrum som tillsammans med Mats Thorslund skrivit boken ?Dirigent saknas i vård och omsorg för äldre?, som nyss kommit ut.
Ulla Gurner och medarbetare har i en serie studier utgått från äldre patienter (75+) som under ett år vårdats på sjukhus vid tre eller flera olika tillfällen och då fått tre eller fler olika sjukdomsdiagnoser. Undersökningarna gjordes i Stockholms län och baserades på journaler och aktuella medicinlistor. Enligt studierna var 13 procent av samtliga slutenvårdade som var 75 år och äldre under 1999 multisjuka och gruppen utgjorde 3,6 procent av den totala befolkningen i åldersgruppen i Stockholms län.

Helhetsbild saknas
Studierna visar att de multisjuka som bor hemma har minst lika många läkemedel eller fler än de som bor på sjukhem och ingen ansvarig läkare. Patienterna har i medeltal 12 läkemedel var och det finns personer som har upp mot 22 läkemedel.
I projektet har man också gjort intervjuer med de äldre och med anhöriga där man har fått deras egna berättelser om vilken typ av problem de har med sina läkemedel.
?Det alla saknar är en läkare som tar ansvar för helheten i alla olika insatser. Patienterna skulle behöva en läkare som gör hembesök och som har kontakt med distriktssköterska, hemtjänstpersonal och anhöriga, säger Ulla Gurner.
?Då skulle man göra helt andra avvägningar än att bara ösa på med den här mängden mediciner.
Hon menar att primärvården är sällsynt dåligt organiserad för att ta hand om dessa patienter som tar så stor del av resurserna i form av läkemedel och vård. Som det är idag finns det ingen i öppenvården som följer upp hur det går med de läkemedel som patienterna fått på sjukhuset. Patienterna får ofta problem med de nya läkemedlen och åker in på sjukhus igen för biverkningar.
Studierna visar att de multisjuka äldre är en mycket resurskrävande grupp. De utgör bara 13 procent av alla personer över 75 år som vårdas i sluten vård någon gång men de tar 40 procent av alla vårddagar. Studierna visar också att de multisjuka har betydligt längre vårdtid än andra i samma åldersgrupp, 32 dagar jämfört med sju dagar i genomsnitt.
Ulla Gurner menar att man måste öka samarbetet mellan olika vårdnivåer och att man måste gå hem till de äldre. I särkilt boendet har de äldre ett vakande öga på sig, inte minst i form av kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, vilket de hemmanboende saknar.
? I Stockholms län är det bara Sigtuna som har kommunalt anställda sjuksköterskor ute i ordinärt boende, säger hon.

Vaxholm bra exempel
Ett exempel på att det kan fungera bättre är Vaxholms kommun. Det visar en studie som Ulla Gurner och Johan Fastbom gjorde på primärvårdsbaserad vård av multisjuka i Vaxholm år 2000. Där har ett samarbete mellan husläkarmottagningens äldreteam och kommunens äldreomsorg successivt fått växa fram. Behoven hos de äldre och inte ansvarsgränser har fått bli utgångspunkten.
Den visade att patienterna i genomsnitt använde 9,4 läkemedel, vilket är något mindre än i de andra studierna från Stockholms län.
Ändå finns det många problem kvar att lösa. En analys med hjälp av kvalitetsindikatorer i Vaxholmsstudien visade bland annat att mer än var tredje äldre hade tre eller fler preparat som kan orsaka kognitiva störningar eller förvirring. Nästan var fjärde patient använde långverkande lugnande medel eller sömnmedel. Analysen visade också att nästan var femte patient hade minst en dubblering av läkemedel som är onödig eller riskfylld.