Annons
TV-reklam från läkemedels- företag fälls inte

TV-reklam från läkemedels- företag fälls inte

TV-reklam för en webbplats om ryggsmärta var inte otillåten marknadsföring av läkemedel, anser IGN.

2 maj 2019, kl 15:10
0

Annons

Ett nytt utslag från informationsgranskningsnämnden, IGN, handlar om gränsdragningen mellan sjukdomsupplysande information från ett företag och läkemedelsreklam.

Utslaget gäller läkemedelsföretaget Novartis som marknadsför läkemedlet Cosentyx (sekukinumab) mot bland annat den reumatiska ryggsjukdomen ankyloserande spondylit. Novartis driver också en webbplats med information om ankyloserande spondylit, riktad till allmänheten – www.inflammatoriskryggsmarta.se. På webbplatsen finns även en länk till nätläkarbolaget Medicheck under rubriken Kontakta en doktor.

I februari marknadsfördes webbplatsen i en film som visades på TV4.

En anonym anmälare vände sig till IGN. Anmälaren ”undrar kring lämpligheten att läkemedelsföretag riktar marknadsföring mot allmänheten kring sjukdomstillstånd som kan kräva receptbelagda förmånsberättigade läkemedel och likaså lämpligheten att läkemedelsföretag bedriver hemsidor som länkar direkt till specialistläkare via videolänk.”

Anmälaren ansåg vidare att ”Syftet med detta borde väl vara uppenbart, ökad förskrivning av till exempel Cosentyx”.

Novartis framhöll i sitt yttrande att hemsidan och dess länkar har sjukdomsupplysande syfte och att samarbetet med Medicheck inskränker sig till länkningen, som enbart är till för att underlätta för patienter. Webbplatsen har även länkar till 1177 och en patientorganisation, påpekade företaget i yttrandet.

I sitt beslut skriver IGN webbplatsen uppfyller Läkemedelsindustriföreningens riktlinjer för terapiinriktade och sjukdomsupplysande hemsidor. Detta eftersom webbplatsen bedöms vara problemorienterad och produktneutral genom att inga receptbelagda läkemedel namnges. Webbplatsen utgör, enligt IGN:s beslut, inte otillåten marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten och därför var inte heller TV-reklamen för hemsidan otillåten marknadsföring.