Annons
Högre krav på kompetens på apoteken
Utredare Åsa Kullgren och sjukvårdsminister Gabriel Wikström presenterar delbetänkandet för apoteksutredningen.

Högre krav på kompetens på apoteken

Kvalitet, säkerhet och apotekens roll i vårdkedjan stod i fokus när delbetänkandet för apoteksutredningen presenterades i dag.

9 mar 2017, kl 16:34
1

Annons

"Vi vill göra apoteken till en del av vårdkedjan."

Kvalitet, säkerhet och apotekens roll i vårdkedjan stod i fokus när delbetänkandet för apoteksutredningen presenterades i dag.

– Vi lyfter fram rådgivningen som en central del av apotekens uppdrag, säger utredare Åsa Kullgren, som efter ett och ett halvt års arbete i dag presenterade apoteksutredningens delbetänkande.

Utredningen föreslår att alla delar i receptexpediering måste hanteras av personal med farmaceutisk kompetens. Så är inte reglerna i dag. Utredaren tycker också att det ska lagstadgas att personalen som expedierar ett receptbelagt läkemedel ska säkerställa att patienten kan ta läkemedlet.

Vad tror du att de här kraven får för konsekvenser för bemanningen på apoteken?
– Det finns ju krav på apoteken i dag att det ska finnas minst en farmaceut, men det är klart att det får betydelse, svarar Åsa Kullgren. Därför föreslår vi övergångsregler fram till år 2020 för detta.

Även inom egenvårdsrådgivningen menar utredaren att kompetensen måste säkras. För att ge råd om egenvård ska åtminstone utbildning till apotekstekniker krävas. Det är en eftergymnasial utbildning på ett och ett halvt år.

– Egenvårdsrådgivningen är en jätteviktig lotsfunktion, säger Åsa Kullgren.

På frågan vilka av förslagen i utredningen som hon tror är mest genomgripande för branschen, nämner Åsa Kullgren förslagen om 24-timmarsregeln och returer. Det förstnämnda handlar om att huvudansvaret för leverans av läkemedel läggs över från apoteken till distributörerna. Om en kund beställer ett läkemedel före klockan 16 ska det finnas att hämta ut dagen därpå efter klockan 16.

– Förslaget innebär en förbättrad service för konsumenterna, säger Åsa Kullgren.

Förslaget om returrätt innebär att apoteken ska kunna returnera i princip alla läkemedel förutom narkotika och sådana som kräver kylkedja. Därmed är förhoppningen att apotekens möjligheter att lagerhålla läkemedel förbättras.

– Frågan om returrätt är en gammal surdeg som jag hoppas att vi nu har en lösning för, säger Åsa Kullgren.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström ser positivt på förslagen som nu presenteras.

– Först ska betänkandet naturligtvis ut på remiss. Men jag vill ändå säga redan nu att jag tycker det är intressanta förslag, säger han. Det viktigaste med den här utredningen är att ta apoteket in i en ny tid. Hela det arbete vi gör på hälso- och sjukvårdsområdet syftar till att flytta vården närmare patienterna. Där har apoteken en viktig roll. Vi vill göra apoteken till en del av vårdkedjan, säger Gabriel Wikström.

I utredningen föreslås också att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, får i uppdrag att studera och utvärdera effekten av farmaceutiska tjänster, det vill säga som ligger utanför apotekens grunduppdrag.

Även det säger Gabriel Wikström är ett intressant förslag som han menar skulle kunna förbättra läkemedelsanvändningen. Hur en sådan försöksverksamhet ska finansieras är dock inte klart.

– Vi får återkomma till var pengarna ska tas ifrån, men vi kan konstatera att kostnaderna för vårdskador kopplade till läkemedel uppgår till många miljarder. Så allt man gör på det här området kommer förmodligen att vara lönsamt ur ett samhällsperspektiv, säger Gabriel Wikström.

Detta är en i raden av flera apoteksutredningar och den är inte klar än. Är apoteken färdigutredda nu?
– Jag hoppas det. Sedan är det mycket möjligt att vi måste titta på apoteksmarknaden igen när apotekens roll behöver utvecklas. Men de frågetecken som uppstod efter omregleringen hoppas jag att vi tagit hand om när den här utredningen är helt klar.

Utredaren Åsa Kullgren återgår nu till sitt arbete som åklagare och säger att arbetet med utredningen har varit både intensivt och lärorikt.

– Om förslagen i utredningen genomförs kommer de att göra skillnad och det känns tillfredsställande, säger Åsa Kullgren.

I december förra året förlängdes tiden för apoteksutredningen, som Läkemedelsvärlden.se skrev om då, och utökades med en rad tilläggsdirektiv.

 

 

Apoteksutredningen fortsätter

I de nya direktiven ingår att se över apotekens handelsmarginal, det vill säga skillnaden mellan apotekens inköpspris och försäljningspriset, och ta ställning till om den behöver regleras även för receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna.
Utredningen ska också se över regelverket och marknaden för dosdispensiering och extemporeläkemedel, lägga fram förslag på hur sjukhusapotek ska kunna ansöka om licens för läkemedel digitalt i stället för via fax, och lämna förslag på hur hantering av prövningsläkemedel till försökspersoner kan ske effektivt och säkert.
Delbetänkandet som handlar om regleringen av handelsmarginalen ska redovisas senast den 15 juni. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 31 december i år.

Föregående artikel ”Ingen överraskning att studien misslyckades”
Nästa artikel Utredningen vill stärka apoteksforskningen

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. En reflektion angående vad sjukvårdministern angav om klagomålshantering i vården nyss. Att sjukhusen skall själva hantera klagomålen och mindre skall gå till Ivo. Läst att läkare haft invändningar mot detta att vården skall utreda sig själva. Men det finns möjlighet att sätta in apotekare också för att få in oberoende personer, som inte jobbar inom vården.