Annons

4 MINUTER MED? Maud Johansson

Policychef på Forum Syd, en sammanslutning av 160 organisationer som arbetar för global rättvisa. Forum Syd arbetar bland annat med de frågor som behandlas inom Världshandelsorganisationen, WTO.Vad kommer WTO:s förslag om att fattiga länder ska få importera billiga läkemedel att innebära?Förslaget som lagts är dåligt ur fattigdomssynpunkt jämfört med de intentioner som fanns i Doha-deklarationen. […]

20 jan 2003, kl 17:08
0

Annons


Policychef på Forum Syd, en sammanslutning av 160 organisationer som arbetar för global rättvisa. Forum Syd arbetar bland annat med de frågor som behandlas inom Världshandelsorganisationen, WTO.

Vad kommer WTO:s förslag om att fattiga länder ska få importera billiga läkemedel att innebära?
Förslaget som lagts är dåligt ur fattigdomssynpunkt jämfört med de intentioner som fanns i Doha-deklarationen. Där sade man att patentreglerna inte ska hindra medlemsländerna att vidta åtgärder som skyddar folkhälsan. Men förslaget begränsas till exempel av vilka sjukdomsgrupper och länder som det gäller för. Det borde vara mer generöst.

Ställer de fattiga länderna
för höga krav?
Det var de rika länderna som ställde orimliga krav då de lyckades få med patentfrågorna som en del av WTO 1995. Då infördes en järnhård restriktion som man nu bara vill göra en liten uppluckring av.

Vilka konsekvenser får ett nytt avtal för de forskande läkemedelsföretagen?
Argumentet att billiga mediciner i u-länderna skulle hindra forskningen vilar på dålig empirisk grund. Fram till 1995 författade alla länder sina egna patentlagar och kunde då ha olika patent för olika behov. Bland annat gick det att ha processpatent istället för produktpatent, vilket innebar att man kunde tillverka ett generiskt läkemedel med hjälp av en annan process. Det fungerade utmärkt då och hindrade inte forskningen.