4 MINUTER MED?

Björn Beermanninformationschef på Läkemedelsverket och huvudredaktör för den nya boken Läkemedelsguiden som är resultatet av ett samarbtsprojekt mellan Läkemedelsverket och Svenska läkaresällskapet.

19 maj 2003, kl 11:02
0

Annons

Hur fick ni idén till boken?
?Vi har från början haft uppdraget att informera hälso- och sjukvården. Men för ett år sedan kom vi i samråd med socialdepartementet fram till att vi även ska rikta oss till allmänheten. I den vevan kom ett bokförlag och presenterade den engelska förlagan till Läkemedelsguiden och då nappade vi på det. Sedan dess har vi jobbat intensivt med den, det var mycket som måste skrivas om för svenska förhållanden.

Varför behövs Läkemedelsguiden?
? Vi tycker att det behövs information som är obunden av marknadsintressen. Allmänheten har ett brett intresse av läkemedel och det kommer information från många håll där det kan vara svårt att veta källan och kvalitén på informationen.

Varför inte en internetversion?
? Svenska folket använder visserligen internet väldigt mycket, men vi tror att det blir större läsbarhet om man har en bok till hands. Dessutom har vi inte råd att lägga den på internet.

Vilka kommer att köpa den?
?Vi hoppas att det är samma 60-70 tusen som köper patient-FASS årligen. Det är ju ett bra pris, 195 kr, och dessutom kommer Exlibris att sälja den för 149 kronor.

Kan alla förstå den?
? Ja, vi hoppas det.

Är du nöjd med boken?
?Vi tycker att den är trevlig. Vi har nu insett att det finns vissa viktiga områden som inte tas upp, som olika former av anemier och hjärtsvikt, och som vi ska ta med i nästa upplaga. Vi räknar med att den håller i två-tre år.
Birgitta Gerne