Månads arkivering november 2004

Fetman ökar och kolesterolnivåerna minskar i norr

0

Inom Monicaprojektet har befolkningsundersökningar genomförts med 4-5 års mellanrum sedan 1986 i Västerbottens och Norrbottens län. Huvudsyftet har varit följa riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar i en befolkning.
Mellan1986 och 2004 har kolesterolnivåerna i åldern 25-64 år sjunkit från 6,4 till 5,7 mmol/L hos män och från 6,3 till 5,4 mmol/L hos kvinnor. Vid 2004 års undersökning hade 5% av männen och 4% kvinnorna i åldersgruppen medicinsk behandling mot höga blodfettvärden. Motsvarande andel för män i åldern 65-74 år var hela 28 procent och för kvinnor 22 procent.
Varken det systoliska eller det diastoliska blodtrycket har förändrats nämnvärt genom åren. Också andelen som behandlas för högt blodtryck är i stort sett oförändrad, cirka 9 procent av män och kvinnor i åldern 25-64 år använder blodtryckssänkande mediciner.
I 2004 års undersökning hade BMI ökat till 27,7 för män och 26,2 för kvinnor. Till 2004 hade andelen med ett BMI högre än 30 ökat till 19,3 procent hos män och 17,7 procent hos kvinnor. Nästan var femte bland de undersökta lider alltså av fetma.
Bland männen i åldern 25-64 år har andelen rökare gått ner från 23 procent 1986 till 11 procent 2004. Hos kvinnorna har rökningen minskat från 26 procent 1986 till 18,5 procent 2004. I åldersgruppen är 30 procent av männen och 11 procent av kvinnorna snusare.