Månads arkivering augusti 2003

Hormoner inte positivt för kvinnor med kranskärlssjukdom

Samtidigt som the Lancet rapporterar om ökad risk för bröstcancer vid hormonbehandling i ?Breast cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study? rapporterar New England Journal of Medicine två studier där olika former av hormonbehandling har undersökts.

Women?s Health Initiative undersökte 16 608 postmenopausala kvinnor mellan 50 och 79 år gamla. De randomiserades till att primärpreventivt få antingen östrogen (0,625 mg per dag) i kombination med medroxyprogesteron (2,5 mg per dag), eller placebo. Primärt effektmått var ickedödlig hjärtinfarkt eller död. Patienterna följdes i medeltal upp i 5,2 år jämfört med planerade 8,5 år.

Studiens data- och säkerhets kommitté bröt studien i förtid på grund av sämre resultat i den aktiva behandlingsgruppen jämfört med placebogruppen. Den aktiva gruppen uppvisade en 24 procentig relativ riskökning att drabbas av ickedödlig hjärtinfarkt eller död orsakad av hjärtsjukdom. Riskökningen var störst under det första året. Författarna rekommenderar därför inte behandlingen som skydd för kardiovaskulär sjukdom.

Anledningen till studien är att man ville bekräfta tidigare studier som visat att behandling med östrogen och progestin inte medför någon hjärtskyddande effekt och kan även öka den risken. Det här är de slutgiltiga resultaten inom hormonområdet från den stora Women?s Health Initiative.

I den andra studien undersöktes 226 postmenopausala kvinnor med kranskärlssjukdom och minst en kranskärlsruptur, och med en medelålder om 63,5 år. Studien utgick ifrån att konjugerat östrogen, ensamt eller i kombination med medroxyprogesteron, har misslyckats med att bromsa upp utvecklingen av ateroskleros. Huruvida den kroppsegna östrogenen 17-beta-östradiol, ensamt eller i kombination med medroxyprogesteron, kan bromsa utvecklingen av ateroskleros har fram till nu varit okänt.

Kvinnorna randomiserades till antingen placebo, till att få 17-beta-östradiol eller till att få en kombination med 17-beta-östradiol och medroxyprogesteron. Utvecklingen av kvinnornas ateroskleros följdes upp genom koronarangiografi.

Efter 3,3 år kunde 169 kvinnor följas upp med nya angiogram men ingen positiv effekt kunde ses. Därav drar författarna slutsatsen att 17-beta-östradiol, ensamt eller i kombination med medroxyprogesteron, inte har någon signifikant effekt på aterosklerosutvecklingen hos dessa kvinnor.

Hormoner inte positivt för kvinnor med kranskärlssjukdom

Samtidigt som the Lancet rapporterar om ökad risk för bröstcancer vid hormonbehandling i ?Breast cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study? rapporterar New England Journal of Medicine två studier där olika former av hormonbehandling har undersökts.

Women?s Health Initiative undersökte 16 608 postmenopausala kvinnor mellan 50 och 79 år gamla. De randomiserades till att primärpreventivt få antingen östrogen (0,625 mg per dag) i kombination med medroxyprogesteron (2,5 mg per dag), eller placebo. Primärt effektmått var ickedödlig hjärtinfarkt eller död. Patienterna följdes i medeltal upp i 5,2 år jämfört med planerade 8,5 år.

Studiens data- och säkerhets kommitté bröt studien i förtid på grund av sämre resultat i den aktiva behandlingsgruppen jämfört med placebogruppen. Den aktiva gruppen uppvisade en 24 procentig relativ riskökning att drabbas av ickedödlig hjärtinfarkt eller död orsakad av hjärtsjukdom. Riskökningen var störst under det första året. Författarna rekommenderar därför inte behandlingen som skydd för kardiovaskulär sjukdom.

Anledningen till studien är att man ville bekräfta tidigare studier som visat att behandling med östrogen och progestin inte medför någon hjärtskyddande effekt och kan även öka den risken. Det här är de slutgiltiga resultaten inom hormonområdet från den stora Women?s Health Initiative.

I den andra studien undersöktes 226 postmenopausala kvinnor med kranskärlssjukdom och minst en kranskärlsruptur, och med en medelålder om 63,5 år. Studien utgick ifrån att konjugerat östrogen, ensamt eller i kombination med medroxyprogesteron, har misslyckats med att bromsa upp utvecklingen av ateroskleros. Huruvida den kroppsegna östrogenen 17-beta-östradiol, ensamt eller i kombination med medroxyprogesteron, kan bromsa utvecklingen av ateroskleros har fram till nu varit okänt.

Kvinnorna randomiserades till antingen placebo, till att få 17-beta-östradiol eller till att få en kombination med 17-beta-östradiol och medroxyprogesteron. Utvecklingen av kvinnornas ateroskleros följdes upp genom koronarangiografi.

Efter 3,3 år kunde 169 kvinnor följas upp med nya angiogram men ingen positiv effekt kunde ses. Därav drar författarna slutsatsen att 17-beta-östradiol, ensamt eller i kombination med medroxyprogesteron, inte har någon signifikant effekt på aterosklerosutvecklingen hos dessa kvinnor.

Hormoner inte positivt för kvinnor med kranskärlssjukdom

Samtidigt som the Lancet rapporterar om ökad risk för bröstcancer vid hormonbehandling i ?Breast cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study? rapporterar New England Journal of Medicine två studier där olika former av hormonbehandling har undersökts.

Women?s Health Initiative undersökte 16 608 postmenopausala kvinnor mellan 50 och 79 år gamla. De randomiserades till att primärpreventivt få antingen östrogen (0,625 mg per dag) i kombination med medroxyprogesteron (2,5 mg per dag), eller placebo. Primärt effektmått var ickedödlig hjärtinfarkt eller död. Patienterna följdes i medeltal upp i 5,2 år jämfört med planerade 8,5 år.

Studiens data- och säkerhets kommitté bröt studien i förtid på grund av sämre resultat i den aktiva behandlingsgruppen jämfört med placebogruppen. Den aktiva gruppen uppvisade en 24 procentig relativ riskökning att drabbas av ickedödlig hjärtinfarkt eller död orsakad av hjärtsjukdom. Riskökningen var störst under det första året. Författarna rekommenderar därför inte behandlingen som skydd för kardiovaskulär sjukdom.

Anledningen till studien är att man ville bekräfta tidigare studier som visat att behandling med östrogen och progestin inte medför någon hjärtskyddande effekt och kan även öka den risken. Det här är de slutgiltiga resultaten inom hormonområdet från den stora Women?s Health Initiative.

I den andra studien undersöktes 226 postmenopausala kvinnor med kranskärlssjukdom och minst en kranskärlsruptur, och med en medelålder om 63,5 år. Studien utgick ifrån att konjugerat östrogen, ensamt eller i kombination med medroxyprogesteron, har misslyckats med att bromsa upp utvecklingen av ateroskleros. Huruvida den kroppsegna östrogenen 17-beta-östradiol, ensamt eller i kombination med medroxyprogesteron, kan bromsa utvecklingen av ateroskleros har fram till nu varit okänt.

Kvinnorna randomiserades till antingen placebo, till att få 17-beta-östradiol eller till att få en kombination med 17-beta-östradiol och medroxyprogesteron. Utvecklingen av kvinnornas ateroskleros följdes upp genom koronarangiografi.

Efter 3,3 år kunde 169 kvinnor följas upp med nya angiogram men ingen positiv effekt kunde ses. Därav drar författarna slutsatsen att 17-beta-östradiol, ensamt eller i kombination med medroxyprogesteron, inte har någon signifikant effekt på aterosklerosutvecklingen hos dessa kvinnor.

Hälsokostaffärer säljer åter glukosamin

På minst en hälsokostbutik i Stockholmsområdet säljer man nu åter glukosamin, med tillägget att det ska användas till hund eller katt. Personalen säger dock utan omsvep att läkemedlet går lika bra att använda för människor.
? Det är samma burkar som vi alltid har sålt, men vi har satt på en lapp på burkarna som säger att de ska användas av hund eller katt, säger en anställd på butiken Hälsokosten i Coop Forum i Haninge utanför Stockholm.

Dubbelt lagbrott

Enligt Anita Finne-Grahnén, direktör vid Läkemedelsverket, kan förfarandet vara ett dubbelt lagbrott.
? Om de säger så här handlar det om en överträdelse av läkemedelslagen. I det här fallet verkar det också vara ett brott mot foderlagen genom att man hävdar att läkemedel som faktiskt är avsedda för människa får användas som foder, men det är en fråga för Jordbruksverket.
? Om man ser det rent farmakologiskt verkar det dock vara ofarligt i detta fall, om det stämmer att de säljer samma burkar som de sålde innan förbudet trädde i kraft.
? Generellt kan det vara farligt för människor att ta läkemedel för djur. Dessa kan innehålla föroreningar, styrkan kan vara annorlunda än för motsvarande humanläkemedel och så vidare.

?Oseriösa?

På den större hälsokostkedjan Hälsokraft tar man avstånd från de konkurrerande butiker som säljer glukosamin trots förbudet.
? Det här är ju ett lagbrott. De här butikerna kan inte vara seriösa, säger Rebecka Cedervall på Hälsokraft i Fruängen.
Läkemedelsvärlden har utan resultat sökt representanter för branschföreningen Hälsokostrådet för en kommentar.

Hälsokostaffärer säljer åter glukosamin

På minst en hälsokostbutik i Stockholmsområdet säljer man nu åter glukosamin, med tillägget att det ska användas till hund eller katt. Personalen säger dock utan omsvep att läkemedlet går lika bra att använda för människor.
? Det är samma burkar som vi alltid har sålt, men vi har satt på en lapp på burkarna som säger att de ska användas av hund eller katt, säger en anställd på butiken Hälsokosten i Coop Forum i Haninge utanför Stockholm.

Dubbelt lagbrott

Enligt Anita Finne-Grahnén, direktör vid Läkemedelsverket, kan förfarandet vara ett dubbelt lagbrott.
? Om de säger så här handlar det om en överträdelse av läkemedelslagen. I det här fallet verkar det också vara ett brott mot foderlagen genom att man hävdar att läkemedel som faktiskt är avsedda för människa får användas som foder, men det är en fråga för Jordbruksverket.
? Om man ser det rent farmakologiskt verkar det dock vara ofarligt i detta fall, om det stämmer att de säljer samma burkar som de sålde innan förbudet trädde i kraft.
? Generellt kan det vara farligt för människor att ta läkemedel för djur. Dessa kan innehålla föroreningar, styrkan kan vara annorlunda än för motsvarande humanläkemedel och så vidare.

?Oseriösa?

På den större hälsokostkedjan Hälsokraft tar man avstånd från de konkurrerande butiker som säljer glukosamin trots förbudet.
? Det här är ju ett lagbrott. De här butikerna kan inte vara seriösa, säger Rebecka Cedervall på Hälsokraft i Fruängen.
Läkemedelsvärlden har utan resultat sökt representanter för branschföreningen Hälsokostrådet för en kommentar.

Hälsokostaffärer säljer åter glukosamin

På minst en hälsokostbutik i Stockholmsområdet säljer man nu åter glukosamin, med tillägget att det ska användas till hund eller katt. Personalen säger dock utan omsvep att läkemedlet går lika bra att använda för människor.
? Det är samma burkar som vi alltid har sålt, men vi har satt på en lapp på burkarna som säger att de ska användas av hund eller katt, säger en anställd på butiken Hälsokosten i Coop Forum i Haninge utanför Stockholm.

Dubbelt lagbrott

Enligt Anita Finne-Grahnén, direktör vid Läkemedelsverket, kan förfarandet vara ett dubbelt lagbrott.
? Om de säger så här handlar det om en överträdelse av läkemedelslagen. I det här fallet verkar det också vara ett brott mot foderlagen genom att man hävdar att läkemedel som faktiskt är avsedda för människa får användas som foder, men det är en fråga för Jordbruksverket.
? Om man ser det rent farmakologiskt verkar det dock vara ofarligt i detta fall, om det stämmer att de säljer samma burkar som de sålde innan förbudet trädde i kraft.
? Generellt kan det vara farligt för människor att ta läkemedel för djur. Dessa kan innehålla föroreningar, styrkan kan vara annorlunda än för motsvarande humanläkemedel och så vidare.

?Oseriösa?

På den större hälsokostkedjan Hälsokraft tar man avstånd från de konkurrerande butiker som säljer glukosamin trots förbudet.
? Det här är ju ett lagbrott. De här butikerna kan inte vara seriösa, säger Rebecka Cedervall på Hälsokraft i Fruängen.
Läkemedelsvärlden har utan resultat sökt representanter för branschföreningen Hälsokostrådet för en kommentar.

För höga förväntningar i tidiga studier

0

Många patienter påverkas av något som har kallats en ?terapeutisk missuppfattning? att fas I studier är utformade för att ge dem personliga fördelar, säger Kevin Weinfurt, författare till en studie som publicerades nyligen i tidskriften Cancer i ett pressmedelande.

Syftet med fas I studier är att utvärdera säkerheten av en behandling snarare än att testa dess kliniska fördelar. En central del i informerat samtycke är att försökspersonerna har en korrekt uppfattning om studien och den aktuella behandlingen.

I analysen ingick 260 patienter med avancerad cancer. Närmare 25 procent av de tillfrågade trodde att de hade 50 procents chans att bli bättre med den behandling som ingick i studien. Det är cirka tio gånger mer än den reella prognosen på fem procent.

För höga förväntningar i tidiga studier

0

Många patienter påverkas av något som har kallats en ?terapeutisk missuppfattning? att fas I studier är utformade för att ge dem personliga fördelar, säger Kevin Weinfurt, författare till en studie som publicerades nyligen i tidskriften Cancer i ett pressmedelande.

Syftet med fas I studier är att utvärdera säkerheten av en behandling snarare än att testa dess kliniska fördelar. En central del i informerat samtycke är att försökspersonerna har en korrekt uppfattning om studien och den aktuella behandlingen.

I analysen ingick 260 patienter med avancerad cancer. Närmare 25 procent av de tillfrågade trodde att de hade 50 procents chans att bli bättre med den behandling som ingick i studien. Det är cirka tio gånger mer än den reella prognosen på fem procent.

Losartan bättre än atenolol vid förstorad vänsterkammare

Resultaten för LVH-regress var signifikant bättre för losartan, oberoende av blodtrycksnivåer och utgångs-LVH och användning av diuretika. Losartanpatienterna uppvisade också bättre resultat hos både män och kvinnor, hos både yngre och äldre än 65, vita och icke-vita samt hos dem med och utan diabetes; jämfört med dem som fick atenolol.

LVH-minskningen vid losartanbehandling vidhölls vid alla olika nivåer av blodtryckssänkning vilket författarna tolkar som en effekt på LVH som är oberoende av blodtryckssänkningen. De menar också att det kan tala för en antihypertrof effekt av losartan, eventuellt via blockad av angiotensin II:s tillväxtstimulerande effekt på myokardiet. Författarna menar att detta stärker hypotesen om kardiella effekter med losartan som sträcker sig utöver blodtryckssänkning och stärker des användning för regress av LVH.

Studien är en substudie till Life-studien (Losartan Intervention for Endpoint reduction in Hypertension) som presenterades och publicerades i mars 2002. Life-studien visade att losartan är bättre än atenolol på vissa parametrar, bland annat för att skydda mot stroke.

9193 patienter behandlades med losartan eller atenolol. Alla patienter hade LVH verifierad med två olika EKG-metoder, ?Cornell voltage-duration product? och ?Sokolow-Lyon voltage product?. Studien tittade på hur LVH förändras i förhållande till tid i olika patientgrupper och resultaten är oberoende av blodtrycksförändring, ålder, kön, ras och diabetes.

Losartan bättre än atenolol vid förstorad vänsterkammare

Resultaten för LVH-regress var signifikant bättre för losartan, oberoende av blodtrycksnivåer och utgångs-LVH och användning av diuretika. Losartanpatienterna uppvisade också bättre resultat hos både män och kvinnor, hos både yngre och äldre än 65, vita och icke-vita samt hos dem med och utan diabetes; jämfört med dem som fick atenolol.

LVH-minskningen vid losartanbehandling vidhölls vid alla olika nivåer av blodtryckssänkning vilket författarna tolkar som en effekt på LVH som är oberoende av blodtryckssänkningen. De menar också att det kan tala för en antihypertrof effekt av losartan, eventuellt via blockad av angiotensin II:s tillväxtstimulerande effekt på myokardiet. Författarna menar att detta stärker hypotesen om kardiella effekter med losartan som sträcker sig utöver blodtryckssänkning och stärker des användning för regress av LVH.

Studien är en substudie till Life-studien (Losartan Intervention for Endpoint reduction in Hypertension) som presenterades och publicerades i mars 2002. Life-studien visade att losartan är bättre än atenolol på vissa parametrar, bland annat för att skydda mot stroke.

9193 patienter behandlades med losartan eller atenolol. Alla patienter hade LVH verifierad med två olika EKG-metoder, ?Cornell voltage-duration product? och ?Sokolow-Lyon voltage product?. Studien tittade på hur LVH förändras i förhållande till tid i olika patientgrupper och resultaten är oberoende av blodtrycksförändring, ålder, kön, ras och diabetes.

Losartan bättre än atenolol vid förstorad vänsterkammare

Resultaten för LVH-regress var signifikant bättre för losartan, oberoende av blodtrycksnivåer och utgångs-LVH och användning av diuretika. Losartanpatienterna uppvisade också bättre resultat hos både män och kvinnor, hos både yngre och äldre än 65, vita och icke-vita samt hos dem med och utan diabetes; jämfört med dem som fick atenolol.

LVH-minskningen vid losartanbehandling vidhölls vid alla olika nivåer av blodtryckssänkning vilket författarna tolkar som en effekt på LVH som är oberoende av blodtryckssänkningen. De menar också att det kan tala för en antihypertrof effekt av losartan, eventuellt via blockad av angiotensin II:s tillväxtstimulerande effekt på myokardiet. Författarna menar att detta stärker hypotesen om kardiella effekter med losartan som sträcker sig utöver blodtryckssänkning och stärker des användning för regress av LVH.

Studien är en substudie till Life-studien (Losartan Intervention for Endpoint reduction in Hypertension) som presenterades och publicerades i mars 2002. Life-studien visade att losartan är bättre än atenolol på vissa parametrar, bland annat för att skydda mot stroke.

9193 patienter behandlades med losartan eller atenolol. Alla patienter hade LVH verifierad med två olika EKG-metoder, ?Cornell voltage-duration product? och ?Sokolow-Lyon voltage product?. Studien tittade på hur LVH förändras i förhållande till tid i olika patientgrupper och resultaten är oberoende av blodtrycksförändring, ålder, kön, ras och diabetes.

"Inga uppsägningar på apoteken"

I slutet av augusti träffas Apotekets företagsledning för att specificera de tidigare aviserade neddragningarna. Informationsdirektör Thony Björk säger dock redan nu att det sannolikt inte kommer att bli tal om uppsägningar av personal.
? Preliminärt kommer det, tack vare företagets storlek, att räcka med pensionsavgångar och avslutanden av vikariat, säger Thony Björk.

Företagets sparbeting bottnar bland annat i ett vinstkrav från staten på företaget på 100 miljoner kronor samt att försäljningsvolymen blivit lägre än beräknat. Läkemedelsförmånsnämnden avslog nyligen en begärd höjning av företagets handelsmarginal.

"Inga uppsägningar på apoteken"

I slutet av augusti träffas Apotekets företagsledning för att specificera de tidigare aviserade neddragningarna. Informationsdirektör Thony Björk säger dock redan nu att det sannolikt inte kommer att bli tal om uppsägningar av personal.
? Preliminärt kommer det, tack vare företagets storlek, att räcka med pensionsavgångar och avslutanden av vikariat, säger Thony Björk.

Företagets sparbeting bottnar bland annat i ett vinstkrav från staten på företaget på 100 miljoner kronor samt att försäljningsvolymen blivit lägre än beräknat. Läkemedelsförmånsnämnden avslog nyligen en begärd höjning av företagets handelsmarginal.

"Inga uppsägningar på apoteken"

I slutet av augusti träffas Apotekets företagsledning för att specificera de tidigare aviserade neddragningarna. Informationsdirektör Thony Björk säger dock redan nu att det sannolikt inte kommer att bli tal om uppsägningar av personal.
? Preliminärt kommer det, tack vare företagets storlek, att räcka med pensionsavgångar och avslutanden av vikariat, säger Thony Björk.

Företagets sparbeting bottnar bland annat i ett vinstkrav från staten på företaget på 100 miljoner kronor samt att försäljningsvolymen blivit lägre än beräknat. Läkemedelsförmånsnämnden avslog nyligen en begärd höjning av företagets handelsmarginal.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng