Xenical till barn kan påverka deras utveckling

Över tusen recept av viktminskningsmedlet Xenical har skrivits ut till barn och ungdomar under 18 år under förra året. Xenical minskar absorptionen av vissa födoämnen på ett sådant sätt att barnens utveckling kan påverkas, menar Läkemedelsverket som varnar för den felaktiga förskrivningen.

6 jun 2002, kl 08:13
0

Under det första året som bantningsmedlet Xenical funnits på marknaden har det förskrivits över tusen recept till barn och ungdomar under 18 år. Det visar statistik från Apoteket. Detta är anmärkningsvärt eftersom preparatet vare sig är testat eller godkänt för behandling av barn.


? Den här förskrivningen kan inte anses vara förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet och är därför felaktig, säger Björn Beermann vid Läkemedelsverket.


 


Kan påverka utvecklingen


Vid studier på vuxna har man sett att absorptionen av vitamin D och E samt betakaroten minskar vid behandling med Xenical. Det kan inte uteslutas att även absorptionen av andra ämnen viktiga för barnens utveckling kan påverkas. Detta innebär att Xenical-behandlingen kan minska barnens upptag av ett antal viktiga näringsämnen.


? Hos en person som växer och utvecklas kan det naturligtvis vara allvarligt om absorptionen av essentiella födoämnen påverkas, säger Björn Beermann.


Särskilt anmärkningsvärt är att åtta respektive 17 recept expedierats till barn mellan 0?4 år respektive 5?9 år, menar Läkemedelsverket.


Små barn kan inte vara överviktiga i ett medicinskt perspektiv enligt överläkare Claude Marcus vid Rikscentrum för överviktiga barn vid Huddinge sjukhus.


? Fetma hos en treåring är inte kopplat till övervikt senare i livet, säger han.


 


Socialstyrelsen utreder


Socialstyrelsen håller på att utreda förskrivningarna av Xenical till barn. Man har krävt in recepten för granskning och läkarna som förskrivit felaktigt riskerar kritik från Socialstyrelsen eller, om felen bedöms som allvarlig, att bli anmälda till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.


Socialstyrelsen har dock ingen möjlighet att förbjuda en felaktig förskrivning i framtiden, bara kritisera den efteråt.


? Vi kan utdela allvarlig kritik och fortsätta att följa den här förskrivningen, men inte förbjuda den, säger Lennart Rinder, tillsynschef på Socialstyrelsen.


Apotekspersonalen som expedierat de uppenbart felaktiga recepten till små barn kan dock inte kritiseras. De kan inte vägra att expediera ett recept


? Men ett lämpligt förfarande är naturligtvis att ringa läkaren för att kontrollera förskrivnigen, säger Lennart Rinder.


Fredrik Hedlund